Angličtina pre deti

Wattsenglish-Angličtina pre deti MŠ 4-6 rokov

Wattsenglish je britský koncept vzdelávania detí, založený na osvojovaní si cudzej reči prirodzenou cestou v bilingválnom prostredí.
Ponúka ucelený vzdelávací program pre deti MŠ od 3 -6 rokov a ZŠ od 6-11 rokov.

Jedinečný koncept výučby pre deti, kombinujúci výučbu prostredníctvom prepracovanej metodiky a anglických alebo slovenských pedagógov hravou a zážitkovou formou.


Učí dieťa po anglicky prirodzene a nenútene. Rešpektuje jeho hravú individualitu a fantáziu.
Prostredníctvom metódy rozvíjame komunikačné schopnosti dieťaťa tak, aby bez problémov dokázalo reagovať na cudzinca a „prepínať“ medzi rodným jazykom a angličtinou. Aby komunikovalo bez vnútornej bariéry, hanblivosti a so správnym prízvukom.

Základom je vytvorenie prirodzene bilingválneho „native“ prostredia na hodine, vďaka čomu sa deti 100% sústredia na jazyk a osvoja si ho úplne prirodzene.

Metóda je prezentovaná cez „tvár“ Steva Wattsa, čo je kľúčová odlišnosť oproti iným konceptom a je založená na osvedčených výskumoch psycholingvistiky, že deti sa najrýchlejšie učia jazyk cez spojenie s konkrétnou osobou (tvárou).

Koncept je postavený na efektívnej forme výučby v prirodzenom prostredí detí.
 Pomocou hier, riekaniek, piesní a pohybových aktivít uvedieme Vaše dieťa ľahkou, nenásilnou a zážitkovou formou do sveta angličtiny. 
Pre deti je tento kurz ako stvorený. Ak ešte nemali kontakt s jazykom, naši lektori im ho prirodzene sprostredkujú. Ak už na jazykový kurz chodili, určite sa radi zapoja do hier a aktivít, vďaka ktorým sa naučia angličtinu používať pri komunikácii a budú prirodzene napredovať. Deti sú do skupiniek delené podľa veku a úrovne angličtiny.

Kurz prebieha 2×1 vyučovaciu hodinu týždenne, alebo 1×2 vyučovacie hodiny týždenne.

CHARAKTERISTIKA KURZU
Výučbu vedie skúsený lektor.
Celý proces supervízuje špecializovaný metodik.
Výučba nadväzuje na školský vzdelávací program.
Vďaka prirodzenému bilingválnemu prostrediu deti prijímajú angličtinu úplne spontánne.
Vedenie hodín zážitkovou formou.
Precvičovanie konkrétneho učiva sa strieda s cielenými hrami a aktivitami.
Súčasťou výučby je aj interaktívna online zóna. 
 

AKO VYZERÁ VÝUČBA?
Na hodinách lektor používa metodické postupy Wattsenglish.
Systematicky strieda rôzne aktivity.
Pri vysvetľovaní používa príklady a názorné ukážky.
Využíva princíp reči tela, aby deti pochopili zadanie. 
Súčasťou sú aj kolektívne hry, ktoré vtiahnu do deja celú skupinu.
Jazyk a výrazy sa deti učia aj cez telesné aktivity (skákanie, behanie, tancovanie).
Hodiny sú zaujímavé a majú spád, deti udržia 100% sústredenosť a napredujú rýchlejšie.
 

AKO VYZERAJÚ UČEBNÉ MATERIÁLY? 
Materiály tvoria integrovanú súčasť konceptu Wattsenglish.
Sú určené presne pre danú detskú kategóriu.
Hlavným motívom je tvár zakladateľa metódy – Steva Wattsa.
Sú zostavené zahraničnými metodikmi a pedagógmi a overené dlhoročnou praxou.
Súčasťou je CD s pesničkami a DVD s videonahrávkami.
Dieťa je vďaka nim neustále v kontakte s jazykom a učí sa rýchlejšie a prirodzenejšie.
 
Termín: Oktober -Jún 2019
Vzdelávacia aktivita: 2×1 vyučovaciu hodinu / týždeň, alebo 1×2 vyučovacie hodiny / týždeň
Cena: 17 eur mesačne
Mám záujem
 

Wattsenglish -Angličtina pre deti ZŠ 6-11 rokov

O Wattsenglish

Wattsenglish je britský koncept vzdelávania detí, založený na osvojovaní si cudzej reči prirodzenou cestou v bilingválnom prostredí.​Ponúka ucelený vzdelávací program pre deti od 3 do 11 rokov.

Kurz je plný jednoduchých a zaujímavých príbehov, piesní, riekaniek, hier, dramatizácie a ďalších tvorivých aktivít. Rozvinieme u Vášho dieťaťa slovnú zásobu, jednoduché vetné konštrukcie a povzbudíme ho k aktívnemu jazykovému prejavu. 

Jedinečný koncept výučby pre deti, kombinujúci výučbu prostredníctvom prepracovanej metodiky a anglických alebo slovenských pedagógov hravou a zážitkovou formou.

Učí dieťa po anglicky prirodzene a nenútene. Rešpektuje jeho hravú individualitu a fantáziu.

Prostredníctvom metódy rozvíjame komunikačné schopnosti dieťaťa tak, aby bez problémov dokázalo reagovať na cudzinca a „prepínať“ medzi rodným jazykom a angličtinou. Aby komunikovalo bez vnútornej bariéry, hanblivosti a so správnym prízvukom.

Základom je vytvorenie prirodzene bilingválneho „native“ prostredia na hodine, vďaka čomu sa deti 100% sústredia na jazyk a osvoja si ho úplne prirodzene.

Metóda je prezentovaná cez „tvár“ Steva Wattsa, čo je kľúčová odlišnosť oproti iným konceptom a je založená na osvedčených výskumoch psycholingvistiky, že deti sa najrýchlejšie učia jazyk cez spojenie s konkrétnou osobou (tvárou).
Koncept je postavený na efektívnej forme výučby v prirodzenom prostredí detí.
 
Odlišnosti medzi metódou Wattsenglish a inými metódami
  • Úzka spolupráca so školou / škôlkou – úzko spolupracujeme s učiteľkami angličtiny.
  • Kurzy vedú kvalifikovaný lektori v spolupráci so slovenskými metodikmi a pedagógmi.
  • Výučba je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom.
  • Ministerstvo školstva ČR ju ako jedinú vydalo knižne a distribuuje ju do siete materských škôl.
  • Pre Wattsenglish je typická dlhodobosť vzdelávania. Nie sme jednorázový kurz. Sme koncept, ktorý na seba postupne nadväzuje.
  • Nesnažíme sa deti iba naučiť angličtinu, ale pripraviť ich na reálne životné situácie, odbúrať bariéru v komunikácii v cudzom jazyku.
  • Výučbové materiály s unikátnym prvkom – reálnou tvárou Steva Wattsa a interaktívnymi videami, ktoré prinášajú „native“ lektora do každej triedy.
  • Systém WattsEnglish vzdelávania je komplexný – nezahŕňa iba samotné hodiny, ale aj online výučbu, ktorá je obľúbená u detí.

Kurz prebieha 2×1 vyučovaciu hodinu týždenne, alebo 1×2 vyučovacie hodiny týždenne.
 
Termín: oktober-jun 2019
Vzdelávacia aktivita: 2×1 vyučovaciu hodinu / týždeň, alebo 1×2 vyučovacie hodiny / týždeň
Cena: 30 eur mesačne, set učebných materiálov, DVD, pracovné zošity, CD   v cene kurzu
Mám záujem

Doučko -Angličtina, Nemčina, Francúština, Španielčina pre ZŠ a SŠ

Doučko z Angličtiny, Nemčiny, Francužštiny, Španielčiny

Podmienky sú plne prispôsobené požiadavkám detí a rodičov.Spravidla sa doučuje a precvičuje učivo podĺa osnov ZŠ v danom ročníku, prípadne látka ktorú dieťa potrebuje dobrať a prehlbiť.  Doučovanie prebieha v príjemných priestoroch Akadémie vzdelávania v centre LM s moderným vybavením a využitím IKT. 
Individuálne doučovanie sa platí sa na 20 hod vopred, poplatok musí byť uhradený 24 hod pred druhou vyučovacou hodinou.
Učí sa v skupinkách od 1-4 študentov z jedneho ročníka. 

Cenník pre profesionálne, individuálne doučovanie žiakov
Poplatok musí byť uhradený 24 hod pred prvou vyučovacou hodinou.
Zaplatením doučovania na celý trimester získate zľavu 15 percent.

1 študent 14 eur /hod
2 študenti po 7 eur  /hod
3 a viac študentov po 6 eurá  /hod
V prípade menšieho počtu hodín ako 20h platia nasledovné ceny bez zliav:

Kurz prebieha 2×2 vyučovacie hodiny týždenne.
 

Termín: september.2019 - jun 2019
Vzdelávacia aktivita: 1x2 alebo 2×2 vyučovacie hodiny / týždeň
Cena: bližšie info zasielame mailom po prvom kontakte
Mám záujem

Individuálne kurzy

Sú určené deťom, ktoré sa z rôznych dôvodov nemôžu zapojiť do skupinového vyučovania. Program kurzu nastavíme presne podľa potrieb dieťaťa.
 

Vzdelávacia aktivita: podľa vzájomnej dohody
Cena: bližšie info zasielame mailom po prvom kontakte
Mám záujem