Kurz Direct Method -rýchle učenie Angličtiny pre dospelých


Na našich kurzoch komunikuješ v angličtine už od prvej hodiny. Sú vedené perfektne vyškolenými lektormi, ktorí dajú hodinám tú správnu atmošku a tempo. Používame licencovaný systém výučby Direct Method, vďaka čomu sa naučíš cudzí jazyk rýchlejšie a jednoduchšie. Navyše si užiješ kopec zábavy!

Iba na našich kurzoch angličtiny získaš:
 • Zúčastni sa ukážkovej hodiny úplne zadarmo
 • licencovanú výučbu inovatívnou metódou Direct Method
 • starostlivosť profi lektorov
 • metodickú supervíziu od špecialistov
 • bezplatnú online výučbu
 • praktické učebnice za zvýhodnené ceny
 • CD s nahrávkou hodín a cvičení zadarmo
 
SKUPINOVÉ KURZY
ANGLIČTINA 3X2 HODINY TÝŽDENNE (SEPTEMBER)
ANGLIČTINA 2X2 HODINY TÝŽDENNE (SEPTEMBER)
OBCHODNÁ ANGLIČTINA 2X2 HODINY TÝŽDENNE (OKTÓBER)
ANGLICKÉ KONVERZÁCIE AJ S NATIVE LEKTOROM (OKTÓBER)

INDIVIDUÁLNE KURZY
INDIVIDUÁLNY KURZ ANGLIČTINY "ONE-TO-ONE"
INDIVIDUÁLNY KURZ ANGLIČTINY (2-3 ŠTUDENTI)

Ako vyzerá výučba?
 
Zúčastni sa ukážkovej hodiny úplne zadarmo- objednaj sa na ukázkovú hodinu 16-20.9 vždy o 15 hod. v AV LM
 • Dynamické hodiny - Výučba má spád a hodina je pre teba motivujúca
 • Komunikácia - Lektor ťa doslova vtiahne do diania a rýchlo stratíš bariéru rozprávať
 • Bilingválne prostredie - Simulujeme bilingválne prostredie a preto sa jazyk učíš úplne prirodzene
 • Entuziastickí lektori - Naši učitelia vytvoria motivujúce prostredie a zapoja ťa do konverzácie
 • Rýchle výsledky - Hodiny ťa budú baviť vďaka čomu budeš napredovať rýchlejšie


Ešte rýchlejšie napredovanie
Rozprávate väčšinu času na hodine
Nastavíte si vlastný rozvrh
Tematiku kurzu prispôsobíme vám
Akciová cena platná od 1.9.2019:
Kurz v skupinke 4-8 študentov v cene 150 EUR / 40 vyuč. hodín
Prihlásenie do 16.9.2019 na e-mail: jazyky.lm@gmail.com
 

Štandard kurzy

×Pre všetky vedomostné úrovne od začiatočníkov až po pokročilých A1, A2, B1, B2, C1, C2
Kurzy všeobecnej angličtiny sú najobľúbenejšie kurzy.  Sú určené všetkým, ktorí sa chcú naučiť nielen aktívne rozprávať, písať, rozumieť hovorenému slovu, čítať s porozumením, ale aj myslieť v angličtine.

Kurzy sú koncipované tak, aby systematicky rozvíjali všetky jazykové kompetencie u študentov. Študent si postupne buduje slovnú zásobu, zoznamuje sa s gramatickými javmi, pravidlami, výnimkami, ustálenými slovnými spojeniami, je povzbudzovaný k samostatnému  používaniu jazyka v ústnom a písomnom prejave.

Jednotlivé vedomostné úrovne na seba plynule nadväzujú.

Do jednotlivých stupňov zaraďujeme záujemcov na základe vstupného testu.

Kurz prebieha 2×2 vyučovacie hodiny týždenne.
 
Termín: 14.01.2019 - 29.03.2019
Vzdelávacia aktivita: 2x2 vyučovacie hodiny / týždeň
Cena: 145 €
Mám záujem

Príprava na maturitu

×V prípade, že sa maturant z rôznych dôvodov nemôže zúčastniť skupinovej výučby, je možné absolvovať túto prípravu individuálne
Obľúbený prípravný kurz na maturitu , ktorý svojim obsahom nadväzuje, prehlbuje a upevňuje vedomosti a zručnosti nadobudnuté štúdiom na strednej škole.

Pripravuje študentov na zvládnutie písomnej a ústnej časti.

Prebieha 2x2vyučovacie hodiny týždenne počas 2 trimestrov
 
Termín: 14.01.2019 - 29.03.2019
Vzdelávacia aktivita: 2x2 vyučovacie hodiny / týždeň
Cena: bližšie info zasielame mailom po prvom kontakte
Mám záujem

Konverzačný kurz

Kurz je zameraný na rozvoj a upevňovanie jazykových kompetencií najmä v ústnom prejave. Cieľom kurzu je odstránenie zábran a získanie istoty u študenta v komunikácii.

Študent si zároveň rozširuje slovnú zásobu a zdokonaľuje sa v diskusii a vyjadrovaní svojho názoru na široký okruh tém z každodenného a pracovného života.

Kurz sa môže zamerať na témy vybrané študentom.

Kurz prebieha skupinovou alebo individuálnou formou.
 

Termín: 14.01.2019 - 29.03.2019
Vzdelávacia aktivita: individuálne alebo skupinovo
Cena: 145 €
Mám záujem

Príprava na medzinárodné certifikáty

Prípravné kurzy na zvládnutie jednotlivých medzinárodných skúšok.

Prebiehajú skupinovou alebo individuálnou formou.
 

Termín: 14.01.2019 - 29.03.2019
Vzdelávacia aktivita: podľa vzájomnej dohody
Cena: bližšie info zasielame mailom po prvom kontakte
Mám záujem

Individuálny kurz

Kurz je určený všetkým, ktorí chcú využiť výhody individuálneho prístupu alebo ktorým časová zaneprázdnenosť neumožňuje zaradenie sa do skupiny.

Tento kurz je vhodný aj pre žiakov a študentov ako doučovanie.

Počet hodín a intenzita kurzu sa prispôsobí požiadavkám študenta.

Vzdelávacia aktivita: podľa vzájomnej dohody
Cena: bližšie info zasielame mailom po prvom kontakte
Mám záujem

Kurzy „Šité na mieru“

Obsah kurzu sa prispôsobí požiadavkám študenta.

Je možné ho realizovať v malej skupine s rovnakým zameraním, alebo individuálne.

Vzdelávacia aktivita: podľa vzájomnej dohody
Cena: bližšie info zasielame mailom po prvom kontakte
Mám záujem

Kurzy „Krok za krokom“ alebo „Začať sa dá v každom veku“

Kurz je určený všetkým, ktorí ešte stále neveria, že cudzí jazyk sad á naučiť v každom veku. Pomocou tohto kurzu ľahko a nenásilne, krok za krokom získate úvodné znalosti angličtiny, ktoré Vám uľahčia ďalšie učenie sa jazyka.
 

Termín: 14.01.2019 - 29.03.2019
Vzdelávacia aktivita: podľa vzájomnej dohody
Cena: bližšie info zasielame mailom po prvom kontakte
Mám záujem