Mesto: Liptovský Mikuláš, Poprad

Brick by brick

ponukapre detibrick by brick – LEGO®

akadémia vzdelávania, akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, liptovský mikuláš, poprad, humenné, kurzy pre deti, krúžky pre deti, brick by brick, lego, empire the know-how institute

NOVINKA !

LEGÁČIK – Centrum kreatívneho vzdelávania

Od apríla znovu otvoríme náš LEGÁČIK – Centrum kreatívneho vzdelávania, kde miznú hranice medzi hrou a učením.

Čo ponúkame?
 1. Reálne zručnosti, ktoré počas pandémie deti potrebujú znovu nadobudnúť pre svoj život a učenie v škole
 2. Vzdelávanie hrou, kde deti sú súčasť procesu a to ich baví
 3. Objavovanie, ako veci fungujú
 4. Poznatky vedy, techniky, matematiky zábavnou formou
 5. Hodiny s LEGOM – súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu priamo v škole alebo v škôlke (na objednávku školy)
 6. Špeciálne vyškolených lektorov animátorov, ktorí radi pracujú s deťmi a majú k nim veľmi pozitívny vzťah
Ako to funguje?

Predstavme si tému > Postavme model > Zahrajme sa a popritom sa naučme, ako to funguje. To je hlavný princíp, ako deti uvádzame do sveta techniky, matematiky, stavebníctva a prírodných vied. A to všetko s pomocou kociek LEGO®. Pretože vďaka nim si deti rozvíjajú svoje motorické, matematické, technické a kreatívne zručnosti.

Nezáväzná rezerváciaPrihláška Malý konštruktérPrihláška Veľký inžinier

Program Brick by Brick naučí deti praktické zručnosti v technických oblastiach. Učí ich mať rád prírodné vedy, ku ktorým sa spoločnosť prirodzene vracia. Hodiny sú vedené hravou a zábavnou formou („edutainment“), celý čas s kockami LEGO®, ktoré tak milujú! Špeciálne vyškolení lektori sa pritom opierajú o metodiku Brick by Brick vyvinutú expertmi v USA, vďaka ktorej je každá hodina presne krok-po-kroku vypracovaná.

akadémia vzdelávania, akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, liptovský mikuláš, poprad, humenné, kurzy pre deti, krúžky pre deti, brick by brick, lego, empire the know-how institute

Krúžky Brick by Brick sú rozdelene na 2 základné úrovne: Malý konštruktér (3-6 rokov) a Veľký inžinier (6-12 rokov)

Brick by brick
Malý konštruktér (3-6 rokov)

Pre najmenších (3-5 rokov) pre predškolské deti, ktoré sú prirodzenými staviteľmi. Vďaka obľúbenej stavebnici DUPLO® sa deti oboznámia s rôznymi témami, ako sú zvieratá, vesmír, morský svet, rozprávky alebo hrdinovia. Získajú veľa poznatkov, veľa sa naučia a samozrejme všetko si postavia a vyskúšajú.

RezerváciaPrihláška

Brick by brick
Veľký inžinier (6-12 rokov)

Pre deti ZŠ od 6-12 rokov. Mladšie deti (6 -8 rokov) sa orientujú na jednoduchšie modely, staršie (8-12) zase na komplikovanejšie – od dopravných prostriedkov po robotiku. Postavený model si deti zapoja na motor a on ožije. To je najväčšou motiváciou detí a väčšina modelov je takto vymyslená. Každý program je postavený na základnom princípe „learning by doing“ (učenie v procese). Metodika je zostavená tak, že každá téma je konkrétny poznatok. Lektor na začiatku hodiny najprv objasní tému a následne si deti stavajú a zároveň všetko osvojujú priamo v praxi. Na záver si svoj model môžu vyskúšať. Tento proces je pre deti veľmi prirodzený a deti takouto zážitkovou formou získavajú reálnu skúsenosť.

RezerváciaPrihláška

Ako je metodika Brick by brick realizovaná v praxi?
 • Pomenujeme si jav, ktorý ideme skúmať – lektor použije prezentáciu alebo príbehy zo špeciálnych kníh (v prípade menších detí)
 • Predstavíme deťom model, ktorý budú podľa našich postupov stavať
 • Deti rozdelíme do dvojíc a necháme ich model postaviť – vzniká tak prirodzená zručnosť kooperácie
 • Deti modely stavajú samostatne v dvojiciach, no lektor je neustále prítomný aby deti motivoval, podporoval a nechal samých prísť na správne riešenie (koučingový princíp)
 • Modely sú z rôznych zaujímavých tém (od strojov, mechaniky až po zvieratá)
 • Po dostavaní deti zapoja model a vyskúšajú jeho funkčnosť (napr. mlyn), alebo sa o ňom ďalej diskutuje (napr. zviera) a zahrajú sa s ním.
 • K postaveniu každého modelu používame sadu kociek Brick by Brick, ktorá je špeciálne zostavená z kociek LEGO®.
 • Po ukončení stavania majú deti možnosť sa s modelom zahrať, porovnať si svoj výtvor so svojimi spolužiakmi a následne model rozobrať.
 • Každú hodinu pracujú deti na inom modeli a téme.
 • Modely sú prispôsobené každej vekovej kategórii, nie sú nebezpečné ani zložité.

akadémia vzdelávania, akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, liptovský mikuláš, poprad, humenné, kurzy pre deti, krúžky pre deti, brick by brick, lego, empire the know-how institute

 • Intenzita: 1 x 60 minút týždenne
 • Určené pre: deti
 • Cena: malý konštruktér 1×159€ / 3×56€, veľký inžinier 1×170€ / 3×60€

Nezáväzná rezerváciaPrihláška Malý konštruktérPrihláška Veľký inžinier

Najbližší termín:

prebieha zápis

Mám záujem

Kontaktujte nás


  Podobné kurzy