Časté otázky

Lorem ipsum-
Akadémia vzdelávania je najväčšou a najstaršou organizáciou celoživotného vzdelávania na Slovensku. Bola založená v roku 1952 a od roku 1995 pracovala ako nezávislé občianske združenie. Akadémia vzdelávania pôsobila prostredníctvom siete pobočiek a pracovísk prakticky na celom území Slovenskej republiky. Rok 2013 bol "prelomový" v organizácii a pôsobení AV. Pobočky niektorých miest začali pracovať ako samostatný právny subjekt.
Lorem ipsum+
Akadémia vzdelávania je najväčšou a najstaršou organizáciou celoživotného vzdelávania na Slovensku. Bola založená v roku 1952 a od roku 1995 pracovala ako nezávislé občianske združenie. Akadémia vzdelávania pôsobila prostredníctvom siete pobočiek a pracovísk prakticky na celom území Slovenskej republiky. Rok 2013 bol "prelomový" v organizácii a pôsobení AV. Pobočky niektorých miest začali pracovať ako samostatný právny subjekt.
Lorem ipsum+
Akadémia vzdelávania je najväčšou a najstaršou organizáciou celoživotného vzdelávania na Slovensku. Bola založená v roku 1952 a od roku 1995 pracovala ako nezávislé občianske združenie. Akadémia vzdelávania pôsobila prostredníctvom siete pobočiek a pracovísk prakticky na celom území Slovenskej republiky. Rok 2013 bol "prelomový" v organizácii a pôsobení AV. Pobočky niektorých miest začali pracovať ako samostatný právny subjekt.