Prebiehajúce ročné zúčtovanie dane za rok 2019

a legislatívne zmeny 2020

 
 • Dátum konania:  11. februára 2020 (utorok) o 9.00 h
 • Prezentácia: od 8.00 h
 • Miesto konania: zasadačka Mestského úradu, ul. Kukorelliho v Humennom
 • Cena: 40 €
 • Lektor:  Ing. Pavol Kukučka                

 stiahnuť pozvánku a prihlášku


 • Program :   
 

1) Problémy pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby  zo závislej činnosti za rok 2019

 • Povinnosti a termíny

 • Daňové tlačivá 

  • Potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti

  • Žiadosť o vykonanie RZD za rok 2019

  • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň 

  • Hlásenie o vyúčtovaní dane a úhrne príjmov 

 • Nezdaniteľné časti základu dane na :

  • daňovníka, manžela/manželku

  • kúpeľnú starostlivosť, príspevky do III. piliera

 • „ Milionárska daň “, nerovná daň

 • Daňový bonus

  • na vyživované dieťa – ročný daňový bonus

  • na zaplatené úroky

 • Špecifiká týkajúce sa 

  • poberateľov dôchodkov   

  • preplatkov a nedoplatkov z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2018

 • Podiel zaplatenej dane do výšky 2 % alebo 3 %

 

2) Zmeny v zákonoch a parametroch na rok 2020 

 • Mzdové veličiny platné pre rok 2020

 • Zákon o zdravotnom poistení č. 580/2004 Z. z.

  • odpočítateľná položka na zdravotné poistenie v roku 2020 

 • Zákon o dani z príjmov č.595/2003 Z. z. z pohľadu závislej činnosti 

  • NOVÉ tlačivá : Vyhlásenie ... , Potvrdenia o príjme ...

  • nezdaniteľná časť základu dane

  • príjmy oslobodené od dane 

   • ubytovanie,vzdelávanie, lekárske preventívne  prehliadky zamestnancov

  • príspevok na rekreáciu na prelome rokov a v roku 2020

  • príspevok na športovú činnosť dieťaťa 

  • doručovanie vybraných potvrdení  elektronickými prostriedkami od:

   •  zamestnanca zamestnávateľovi

   •  od zamestnávateľa zamestnancovi

  • zaokrúhľovanie v rámci celého zákona

  • preukazovanie nároku na daňový bonus na vyživované dieťa u zamestnávateľa od 1.12.2019

   •  verejná služba, štátna služba

   •  ostatní zamestnávatelia

 • Zákon č.461/2003 Z. z. o sociálnom poistení k 1.1.2020

  • zmena výšky maximálnych vymeriavacích základov

  • vek odchodu do dôchodku - tabuľky, dôchodkový strop

 • Zákonník práce 

  • minimálna mzda, minimálne mzdové nároky

  • mzdové zvýhodnenia od 1.1.2020

  • 13.  a 14. mzda / odmena v roku 2020, 2021

  • nárok na dovolenku v roku 2020

   • dovolenka zamestnanca, ktorý sa trvale stará o dieťa

   • Kolektívna zmluva VS a ŠS na rok 2019 a rok 2020

   • Zákon č. 571/2009 Z.z. o rodičovskom príspevku a iné 

 

3) Diskusia                                                         


stiahnuť pozvánku a prihlášku