Darujte nám 2 %

Vážení klienti, partneri, kolegovia,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v našej Akadémii darovaním 2% z dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n. o.. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech celoživotného vzdelávania. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu
  • skvalitnenie vybavenia vzdelávacej organizácie

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, prikladáme naše údaje:

pre FO >>> stiahnite si tlačivo <<<

pre PO:

Obchodné meno: Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n.o.

Právna forma: nezisková organizácia

IČO: 45743894

Adresa/sídlo: ul. 1.mája 697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš

Ďakujeme.