ENGLISH – ART&PLAY camp – denný tábor pre 5-6 ročné deti a 7-12 ročné detinávrat