Firemné kurzy nemčiny

Naša ponuka vzdelávania zamestnancov vo firmách zahŕňa úvodnú bezplatnú  nezáväznú konzultáciu v termíne, ktorý Vám vyhovuje u nás, alebo vo Vašej spoločnosti. Na základe konzultácie zistíme Vaše potreby a navrhneme Vám formu a rozsah vzdelávania tak, aby dosiahnutie vzdelávacích cieľov bolo čo najefektívnejšie. Na základe dohody urobíme vstupný audit jazykových kompetencií zamestnancov zaradených do vzdelávania.
Následne na základe vstupných testov a pohovorov zaradíme zamestnancov do skupín a vytvoríme plán vzdelávania. Vzdelávanie priebežne monitorujeme. Kurz môže prebiehať priamo na pracovisku alebo v našich priestoroch a to formou skupinovej alebo individuálnej výučby.

Nemčina v praxi

Kurz všeobecnej nemčiny je zameraný na osvojenie si jazykových zručnosti, ktoré umožnia absolventom ústne aj písomne komunikovať v rôznych situáciach bežného pracovného života.

Kurz je modulovo koncipovaný a je vhodný pre všetky vedomostné úrovne /od začiatočníkov až po pokročilých – A1, A2, B1, B2/
 

Termín: 14.01.2019 - 29.03.2019
Vzdelávacia aktivita: podľa dohody s firmou
Cena: bližšie info zasielame mailom po prvom kontakte
Mám záujem

Obchodná nemčina

Kurz je zameraný na  nemčinu v oblasti obchodu a marketingu.

Absolvent bude pripravený ústne aj písomne komunikovať v každodenných situáciach obchodnej spoločnosti /komunikácia s klientom, zahraničným partnerom, dodávateľom a pod./

Kurz je modulovo koncipovaný pre všetky vedomostné úrovne /od začiatočníkov až po pokročilých – A1, A2, B1, B2 /
 

Termín: 14.01.2019 - 29.03.2019
Vzdelávacia aktivita: po dohode
Cena: bližšie info zasielame mailom po prvom kontakte
Mám záujem

Konverzačný kurz

Kurz je zameraný na rozvoj a upevňovanie jazykových kompetencií najmä v ústnom prejave. Cieľom kurzu je odstránenie zábran a získanie istoty u klienta v komunikácii.

Klient si zároveň rozširuje slovnú zásobu a zdokonaľuje sa v diskusii a vyjadrovaní svojho názoru na široký okruh tém z každodenného a pracovného života.

Kurz sa môže zamerať na témy vybrané klientom.
 

Termín: 14.01.2019 - 29.03.2019
Vzdelávacia aktivita: individuálne alebo skupinovo
Cena: bližšie info zasielame mailom po prvom kontakte
Mám záujem

Kurz „Šitý na mieru“

Obsah kurzu sa prispôsobí požiadavkám klienta.

Vzdelávacia aktivita: podľa vzájomnej dohody
Cena: bližšie info zasielame mailom po prvom kontakte
Mám záujem

Krátkodobé tréningy

Tréningové programy zamerané na zdokonalenie zručností a techniky pri osobných stretnutiach, telefonickej komunikácii, písomnej komunikácii, prezentácii a vyjednávaní.

Vzdelávacia aktivita: podľa vzájomnej dohody
Cena: bližšie info zasielame mailom po prvom kontakte
Mám záujem

Špecializované kurzy

Kurzy sú určené tým, ktorí používajú nemčinu v konkrétnej profesijnej oblasti. Cieľom je rozvoj jazykového prejavu so zameraním na oblasť konkrétnej odbornej terminológie.

Kurzy sú vhodné pre klientov, ktorých jazykové kompetencie vo všeobecnom nemeckom jazyku sú minimálne na stupni stredne pokročilý.

  • PRÁVNICKÁ NEMČINA
  • TECHNICKÁ NEMČINA
  • NEMČINA V NEMOCNICI
  • NEMČINA PRE CESTOVNÝ RUCH A HOTELIÉRSTVO
 
Termín: 14.01.2019 - 29.03.2019
Vzdelávacia aktivita: individuálne alebo skupinovo
Cena: bližšie info zasielame mailom po prvom kontakte
Mám záujem