Funkčné aktualizačné vzdelávanie

×APLIKÁCIA VYBRANÝCH LEGISLATÍVNYCH PREDPISOV V ŠKOLSKEJ PRAXI
Popis kurzu

Hlavným cieľom funkčného aktualizačného vzdelávania je udržanie si profesijných kompetencií na výkon riadiacich činností vedúcich pedagogických zamestnancov v oblasti uplatňovania legislatívnych predpisov.

Cieľová skupina

Vedúci pedagogickí zamestnanci:

riaditeľ, zástupca riaditeľa, hlavný majster odbornej výchovy, vedúci vychovávateľ

Obsahová náplň

1.      Aktuálne novely školských legislatívnych predpisov
2.      Povinná školská dochádzka
3.      Rady škôl, výberové konania v praxi
4.      Kariérový systém, špecifiká v pracovnoprávnych vzťahoch a v oblasti odmeňovania pedagógov
5.      Kontinuálne vzdelávanie, kreditový systém, atestácie
6.      Základné princípy financovania škôl a školských zariadení

Za toto funkčné aktualizačné vzdelávanie je možné získať 11 kreditov.

Termín: podľa záujmu
Cena: 100 €
Osvedčenie: Absolvent získa stanovený počet kreditov
Kurz je rekvalifikácia: NIE
Mám záujem