Vyučuje sa v Liptovský Mikuláš, Online

Funkčné aktualizačné vzdelávanie

Aplikácia vybraných legislatívnych predpisov v školskej praxi

Hlavným cieľom funkčného aktualizačného vzdelávania je udržanie si profesijných kompetencií na výkon riadiacich činností vedúcich pedagogických zamestnancov v oblasti uplatňovania legislatívnych predpisov.
Obsahová náplň

  1. Aktuálne novely školských legislatívnych predpisov
  2. Povinná školská dochádzka
  3. Rady škôl, výberové konania v praxi
  4. Kariérový systém, špecifiká v pracovnoprávnych vzťahoch a v oblasti odmeňovania pedagógov
  5. Kontinuálne vzdelávanie, kreditový systém, atestácie
  6. Základné princípy financovania škôl a školských zariadení

Za toto funkčné aktualizačné vzdelávanie je možné získať 11 kreditov.

Termín: podľa záujmu
Cena: 100 €
Cieľová skupina: vedúci pedagogickí zamestnanci: riaditeľ, zástupca riaditeľa, vedúci vychovávateľ…
Osvedčenie: Absolvent získa stanovený počet kreditov
Kurz je rekvalifikácia: NIE

Najbližší termín:

podľa záujmu

Mám záujem
Najbližší termín:

Mám záujem

Kontaktujte nás


    Podobné kurzy