Vyučuje sa v Humenné, Liptovský Mikuláš, Poprad, Online

Inovačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov

OČAKÁVAME SCHVÁLENIE OPRÁVNENIA NA POSKYTOVANIE INOVAČNÉHO VZDELÁVANIA UŽ ČOSKORO.

PREDPOKLAD: JÚN 2020


Dokedy platia kredity získané do 31.8.2019?

Kredity získané do 31.8.2019 platia síce neobmedzene, ale na kreditový príplatok ich môžete použiť do 31.8.2026.


Ako bude prebiehať kontinuálne vzdelávanie učiteľov po novom?

Nové legislatívne zmeny od 1.9.2019 rušia kreditový príplatok za kontinuálne vzdelávanie.

Od 1.9.2019 bude možné zvýšiť svoj plat príplatkom za profesijný rozvoj. Za absolvovanie inovačného vzdelávania v min. rozsahu 50 hodín môžete získať príplatok za profesijný rozvoj 3% k platu. Tento príplatok sa však už nebude môcť spočítavať s nevyužitými kreditmi, tie prepadnú a budete musieť absolvovať nové vzdelávania na nový príplatok za vzdelávanie.

Kredity podľa starého zákona majú neobmedzenú platnosť, kreditový príplatok však dostanete len do 31.8.2026.

Pripravujeme nové akreditácie inovačného vzdelávania podľa nového zákona. Sledujte priebežne našu stránku.


Aká je výška nového príplatku za profesijný rozvoj?

Príplatok za profesijný rozvoj (§ 14e zákona 553/2003 Z.z.) na sedem rokov je najviac v sume 12 %, z toho najviac v sume 9 % za inovačné vzdelávanie. Za jedno inovačné vzdelávanie v min. rozsahu 50 hodín je príplatok vo výške 3 %.

Najbližší termín:

Mám záujem

Kontaktujte nás


    Podobné kurzy