Kaderník / Kaderníčka

×Začiatok a koniec kurzu môže byť operatívne posunutý !
×Získali sme novú akreditáciu v rozsahu 450 VH, ktorá je úplnou kvalifikáciou! T. z., že po ukončení kurzu už nebudete musieť absolvovať povinnú 6-mesačnú prax. Kurz získal akreditáciu v máji 2015.
Cieľ kurzu:

Absolvent musí zvládnuť základné teoretické a odborno-profesionálne zručnosti, nutné pre výkon práce kaderníčky (kaderníka).

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre všetkých so stredným odborným vzdelaním (SOU), alebo stredoškolským vzdelaním, ktorí chcú pracovať v kaderníckom salóne, alebo si otvoriť živnosť.

Obsahová náplň kurzu: 

Metódy výučby:

Kurz vychádza z požiadaviek na kadernícku profesiu. Dôraz sa kladie na výcvik praktickej činnosti. Teoretická časť sa účelovo viaže k jednotlivým praktickým úkonom v práci kaderníčky (kaderníka). Praktickú časť účastníci absolvujú v kaderníckom salóne, alebo na tento účel vybavenom pracovisku.

Učebný plán:

Umývanie vlasov a vodová ondulácia, všetky typy strihania, farbenie vlasov, odfarbovanie vlasov, preparácia vlasov, regenerácia vlasov.

Uplatnenie absolventa:

Absolvent môže túto službu ponúkať v rámci živnosti, alebo sa zamestnať v kaderníckom salóne.
 
Termín: štvrťročne
Vzdelávacia aktivita: 450 vyučovacích hodín
Cena: 1 100 € s DPH za kompletný kurz (možnosť preplatenia cez REPAS, pre samoplatcov je možné poskytnúť zľavu do 30% v závislosti od počtu platiacich účastníkov)
Osvedčenie: Absolvent získa Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu
Kurz je rekvalifikácia: ÁNO
Mám záujem
Kaderník / Kaderníčka
  • 1100.00 €

    za kurz
  • cena s DPH
  • 450 vyučovacích hodín
  • zľava do 30%