Kontinuálne vzdelávanie učiteľov

Funkčné aktualizačné vzdelávanie

Kredity pre učiteľov – Mediačné zručnosti v práci učiteľa

Kredity pre učiteľov - Asertivita

Kredity pre učiteľov - Odborné kurzy