Vyučuje sa v Liptovský Mikuláš, Online

Kredity pre učiteľov – Asertivita

Cieľom kurzu je asertívne zvládanie náročných komunikačných situácii v práci učiteľa (10 kreditov).

Vzdelávacia oblasť: jazyk a komunikácia, matematika a práca s informáciami, príroda a spoločnosť (1. stupeň ZŠ), človek a príroda (2. stupeň ZŠ, SŠ), človek a spoločnosť (2. stupeň ZŠ, SŠ), človek a hodnoty, umenie a kultúra, zdravie a pohyb, človek a svet práce

Termín: podľa záujmu
Cena: 90 € s DPH
Cieľová skupina: učiteľ ZŠ a SŠ
Osvedčenie: Absolvent získa stanovený počet kreditov
Kurz je rekvalifikácia: NIE

Najbližší termín:

podľa záujmu

Mám záujem

Kontaktujte nás


    Podobné kurzy