LEGO krúžky technických zručností pre deti Brick by brick

AKO TO FUNGUJE:

1.Predstavme si tému   >   2. Postavme model   >   3. Zahrajme sa
                                                                        A popritom sa naučme, ako to funguje.

To je hlavný princíp, ako deti uvádzame do sveta techniky, matematiky, stavebníctva a prírodných vied.
A to všetko s pomocou kociek LEGO®. Pretože vďaka nim si deti rozvíjajú svoje motorické, matematické, technické a kreatívne zručnosti.

Program Brick by Brick naučí deti  praktické zručnosti v technických oblastiach. Učí ich mať rád prírodné vedy, ku ktorým sa spoločnosť prirodzene vracia. Hodiny sú vedené hravou a zábavnou formou („edutainment“).
Špeciálne vyškolení lektori sa pritom opierajú o metodiku Brick by Brick vyvinutú expertmi v USA, vďaka ktorej je každá hodina presne krok-po-kroku vypracovaná.
A celý čas staviame s kockami LEGO®, ktoré deti milujú!

 Krúžky  Brick by brick  Brick by Brick sú rozdelene  na 2 základné úrovne:

MALÝ KONŠTRUKTÉR (3-6 rokov)

 
 •  Pre najmenších (3-5 rokov)pre predškolské deti, ktoré sú prirodzenými staviteľmi.
 •  Vďaka obľúbenej stavebnici DUPLO® sa deti oboznámia s rôznymi témami, ako sú zvieratá, vesmír,                   morský  svet, rozprávky alebo hrdinovia
 •  Získajú veľa poznatkov, veľa sa naučia a samozrejme všetko si postavia a vyskúšajú.
VEĽKÝ INŽINIER  (6-12 rokov)
 • Pre deti ZŠ od 6-12 rokov. 
 • Mladšie deti (6 -8 rokov) sa orientujú na jednoduchšie modely, staršie zase na komplikovanejšie - od dopravných prostriedkov po robotiku.
 • Postavený model si deti zapoja na motor a on ožije. To je najväčšou motiváciou detí a väčšina modelov je takto vymyslená.
Každý program je postavený na základnom princípe „learning by doing“ (učenie v procese).
Metodika je zostavená tak, že každá téma je konkrétny poznatok. Lektor na začiatku hodiny najprv objasní tému a následne si deti stavajú a zároveň všetko osvojujú priamo v praxi.
Na záver si svoj model môžu vyskúšať. Tento proces je pre deti veľmi prirodzený a deti takouto zážitkovou formou získavajú reálnu skúsenosť.

Ako je metodika realizovaná v praxi
 • Pomenujeme si jav, ktorý ideme skúmať – lektor použije prezentáciu alebo príbehy zo špeciálnych kníh (v prípade menších detí)
 • Predstavíme deťom model, ktorý budú podľa našich postupov stavať
 • Deti rozdelíme do dvojíc a necháme ich model postaviť – vzniká tak prirodzená zručnosť kooperácie
 • Deti modely stavajú samostatne v dvojiciach, no lektor je neustále prítomný aby deti motivoval, podporoval a nechal samých prísť na správne riešenie (koučingový princíp)
 • Modely sú z rôznych zaujímavých tém (od strojov, mechaniky až po zvieratá)
 • Po dostavaní deti zapoja model a vyskúšajú jeho funkčnosť (napr. mlyn), alebo sa o ňom ďalej diskutuje (napr. zviera) a zahrajú sa s ním.
 • K postaveniu každého modelu používame sadu kociek Brick by Brick, ktorá je špeciálne zostavená z kociek LEGO®.
 • Po ukončení stavania majú deti možnosť sa s modelom zahrať, porovnať si svoj výtvor so svojimi spolužiakmi a následne model rozobrať.
 • Každú hodinu pracujú deti na inom modeli a téme.
 • Modely sú prispôsobené každej vekovej kategórii, nie sú nebezpečné ani zložité.