Manikér / Manikérka

Cieľ kurzu:

Osvojiť si teoretické vedomosti, nabrať praktické znalosti z oblasti starostlivosti o ruky, poradenstva, nechtových a kožných chorôb.

Cieľová skupina:

Záujemcovia / záujemkyne o získanie kvalifikácie a osvedčenia akreditovaného kurzu MŠVVaŠ SR – Manikér / manikérka. Na základe osvedčenia je možné otvoriť si živnosť.

Obsahová náplň kurzu: 

Starostlivosť o ruky a prirodzené nechty:


Absolvent vzdelávacieho programu si osvojí teoretické vedomosti a praktické zručnosti ošetrovania rúk, vedomosti o kožných chorobách a chorobách nechtov. Dokáže klientovi poradiť v oblasti starostlivosti o ruky, má vedomosti o hygiene a vie zaistiť bezpečnosť pri práci. Ovláda základné ekonomické pojmy, pozná právne formy podnikania. Môže sa zamestnať v službách alebo samostatne podnikať.

Nechtová modelácia UV gélom:

Absolvent vzdelávacieho programu si osvojí teoretické vedomosti a praktické zručnosti ošetrovania rúk, základy teórie pestovania rúk a nechtov, praktické úkony pri vykonávaní manikúry, činnosti a postupy pri modelovaní nechtov gélovou technikou, moderné postupy v nechtovom dizajne, zaobchádzanie s manikérskymi nástrojmi. Môže sa zamestnať v službách alebo samostatne podnikať.

Nechtová modelácia akrylom:

Absolvent vzdelávacieho programu si osvojí teoretické vedomosti a praktické zručnosti ošetrovania rúk, základy teórie pestovania rúk a nechtov, praktické úkony pri vykonávaní manikúry, činnosti a postupy pri modelovaní nechtov akrylovou technikou, moderné postupy v nechtovom dizajne, zaobchádzanie s manikérskymi nástrojmi. Môže sa zamestnať v službách alebo samostatne podnikať.
 
Termín: štvrťročne
Vzdelávacia aktivita: podľa zvoleného modulu – 120, 82, 82 vyučovacích hodín
Cena: 852 € s DPH za kompletný kurz (možnosť preplatenia cez REPAS, pre samoplatcov je možné poskytnúť zľavu do 30% v závislosti od počtu platiacich účastníkov)
Osvedčenie: Absolvent získa Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu
Kurz je rekvalifikácia: ÁNO
Mám záujem

Kurz Manikér / Manikérka sa skladá z troch modulov

Starostlivosť o ruky a prirodzené nechty
 • 852.00 €

  za tri moduly
 • cena s DPH
 • 120 vyučovacích hodín
 • zľava do 30%
Nechtová modelácia UV gélom
 • 852.00 €

  za tri moduly
 • cena s DPH
 • 82 vyučovacích hodín
 • zľava do 30%
Nechtová modelácia akrylom
 • 852.00 €

  za tri moduly
 • cena s DPH
 • 82 vyučovacích hodín
 • zľava do 30%