Mediácia je spôsob riešenia konfliktných situácií za asistencie tretej osoby - mediátora, ktorý má oproti iným spôsobom isté výhody. Je flexibilnejší, menej formálny, rýchlejší, menej nákladnejší a hlavne presúva ťažisko rozhodovacej moci z iného subjektu na samotných účastníkov sporu, čím sa účastníci sporu stávajú priamo zodpovední za výsledok, ku ktorému sa mediáciou dospeje.
 
Kto je mediátor: mediátor je nezávislá, nestranná  osoba, ktorá je zaregistrovaná v registri MS SR a môže riešiť spory v oblasti občianskeho, rodinného, obchodného práva mimosúdnou cestou.   
 
Kontakt: mediacia@akademiavzdelavania.eu