Mediátor

×Podmienky prijatia: minimálne vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa
Popis kurzu

Získanie osobitných kvalifikačných predpokladov potrebných na výkon činnosti mediátora podľa § 9 zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii v platnom znení.

Cieľová skupina

Osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon činnosti mediátora.

Požadované vzdelanie:

vysokoškolské vzdelanie minimálne II. stupňa

Obsahová náplň
  1. Základy právneho poriadku – 25 h teória + 25 h prax
  2. Tréning sociálnych zručností, pravidlá správania sa mediátora – 25 h teória + 25 h prax
  3. Interpersonálna komunikácia, teória konfliktov a psychologické aspekty riešenia konfliktov – 25 h teória + 25 h prax
  4. Vedenie procesu mediácie, príprava dohôd – 25 h teória + 25 h prax
 
Termín: otvára sa podľa záujmu
Vzdelávacia aktivita: 200 vyučovacích hodín
Cena: 1 200 € za kompletný kurz (možnosť preplatenia cez REPAS, pre samoplatcov je možné poskytnúť zľavu do 30% v závislosti od počtu platiacich účastníkov)
Osvedčenie: Absolvent získa Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu
Kurz je rekvalifikácia: ÁNO
Mám záujem
Mediátor
  • 1200.00 €

    za kurz
  • cena s DPH
  • 200 vyučovacích hodín
  • zľava do 30%