Novinky

Jazykové kurzy

Ponúkame Vám jazykové kurzy: Angličtina, Nemčina, Taliančina, Francúzština, Španielčina, Slovenčina pre cuzincov


jazykové kurzy – jazykový kurz – cudzie jazyky – jazyková škola

angličtina – kurzy angličtiny

štandard kurzy
direct method
individuálny kurz
kurz šitý na mieru
príprava na maturitu
príprava na medzinárodné certifikáty
krok za krokom
angličtina online
doučovanie z angličtiny
doučko – doučovanie
doučko pre žiakov základnej školy
doučko pre žiakov strednej školy
Wow English pre deti materskej školy
Wow English pre deti základnej školy
odborné a špecializované kurzy – Konverzačný kurz
odborné a špecializované kurzy – Krátkodobé tréningy
odborné a špecializované kurzy – Obchodný cudzí jazyk
odborné a špecializované kurzy – Cudzí jazyk v profesijnej praxi
odborné a špecializované kurzy – Pre právnikov
odborné a špecializované kurzy – Pre medikov
odborné a špecializované kurzy – Pre opatrovateľky
odborné a špecializované kurzy – Pre IT-čkárov
odborné a špecializované kurzy – Pre pomocný personál v cestovnom ruchu, hotelierstvo
odborné a špecializované kurzy – Cudzí jazyk vo výrobe
odborné a špecializované kurzy – Pre technikov

nemčina – kurzy nemčiny

štandard kurzy
direct method
individuálny kurz
kurz šitý na mieru
príprava na maturitu
príprava na medzinárodné certifikáty
krok za krokom
nemčina online
doučovanie z nemčiny
doučko – doučovanie
doučko pre žiakov základnej školy
doučko pre žiakov strednej školy
nemčina pre žiakov základnej školy
odborné a špecializované kurzy – Konverzačný kurz
odborné a špecializované kurzy – Krátkodobé tréningy
odborné a špecializované kurzy – Obchodný cudzí jazyk
odborné a špecializované kurzy – Cudzí jazyk v profesijnej praxi
odborné a špecializované kurzy – Pre právnikov
odborné a špecializované kurzy – Pre medikov
odborné a špecializované kurzy – Pre opatrovateľky
odborné a špecializované kurzy – Pre IT-čkárov
odborné a špecializované kurzy – Pre pomocný personál v cestovnom ruchu, hotelierstvo
odborné a špecializované kurzy – Cudzí jazyk vo výrobe
odborné a špecializované kurzy – Pre technikov
odborné a špecializované kurzy – Pre inštruktorov lyžovania a snowboardu

francúzština – kurzy francúzštiny

štandard kurzy
direct method
individuálny kurz
kurz šitý na mieru
príprava na maturitu
príprava na medzinárodné certifikáty
krok za krokom
francúzština online
doučovanie z francúzštiny
doučko – doučovanie
doučko pre žiakov základnej školy
doučko pre žiakov strednej školy

španielčina – kurzy španielčiny

štandard kurzy
direct method
individuálny kurz
kurz šitý na mieru
príprava na maturitu
príprava na medzinárodné certifikáty
krok za krokom
španielčina online
doučovanie zo španielčiny
doučko – doučovanie
doučko pre žiakov základnej školy
doučko pre žiakov strednej školy

taliančina – kurzy taliančiny

štandard kurzy
direct method
individuálny kurz
kurz šitý na mieru
príprava na maturitu
príprava na medzinárodné certifikáty
krok za krokom
taliančina online
doučovanie z taliančiny
doučko – doučovanie
doučko pre žiakov základnej školy
doučko pre žiakov strednej školy

ruština – kurzy ruštiny

štandard kurzy
direct method
individuálny kurz
kurz šitý na mieru
príprava na maturitu
príprava na medzinárodné certifikáty
krok za krokom
ruština online
doučovanie z ruštiny
doučko – doučovanie
doučko pre žiakov základnej školy
doučko pre žiakov strednej školy

slovenčina pre cudzincov

direct method
individuálny kurz
kurz šitý na mieru
krok za krokom
slovenčina pre cudzincov online
doučovanie

—————————————————————-

jazykové kurzy; jazykový kurz; cudzie jazyky; jazyková škola

štandard kurzy

Štandard kurzy sú najobľúbenejšie kurzy cudzieho jazyka určené všetkým, ktorí sa chcú naučiť nielen aktívne rozprávať, písať, rozumieť hovorenému slovu, čítať s porozumením, ale aj myslieť v cudzom jazyku. Ponúkame všetky vedomostné úrovne – od začiatočníkov až po pokročilých A1, A2, B1, B2, C1, C2. Jednotlivé vedomostné úrovne na seba plynule nadväzujú. Do jednotlivých stupňov záujemcov zaraďujeme na základe vstupného testu. Kurzy sú koncipované tak, aby systematicky rozvíjali všetky jazykové kompetencie u študentov. Študent si postupne buduje slovnú zásobu, zoznamuje sa s gramatickými javmi, pravidlami, výnimkami, ustálenými slovnými spojeniami, je povzbudzovaný k samostatnému  používaniu jazyka v ústnom a písomnom prejave. Intenzita: 2×2 vyučovacie hodiny za týždeň. Cena: kontaktujte nás. Určené pre: dospelých a mládež. Mesto: Liptovský Mikuláš, Humenné, online – dištančne. Výučba, spôsob výučby: prezenčne, online, dištančne, skupinovo, individuálne.

direct method

Základným prvkom tejto výnimočnej metódy je riadená konverzácia. Študent je motivovaný hovoriť od prvej hodiny, naučené slovíčka a frázy ihneď podľa inštrukcií učiteľa opakuje a precvičuje. Udržuje sa tempo a dynamika hodín tak, aby študenti boli sústredení na 100%. Túto metódu s úspechom vyučujeme vo firmách aj pre jednotlivcov, ktorí sa za krátky čas potrebujú naučiť čo najefektívnejšie používať cudzí jazyk. Čo metóda direct method študentom prinesie? V pohode zvládať bežnú konverzáciu s cudzincom, zvýšiť si sebavedomie pri vyjadrovaní, zbaviť sa strachu z rozprávania, zvyknúť si na cudzí jazyk ako na materský jazyk, učit sa prirodzeným zpôsobom – rozprávaním, okamžite využívať získané vedomosti praxi. Zúčastnite sa ukážkovej hodiny zadarmo! U nás si vyskúšate: Dynamické hodiny – Výučba má spád a hodina je pre vás motivujúca, Komunikácia – Lektor vás doslova vtiahne do diania a rýchlo stratíte bariéru rozprávať, Bilingválne prostredie – Simulujeme bilingválne prostredie a preto sa jazyk učíte úplne prirodzene, Entuziastickí lektori – Naši učitelia vytvoria motivujúce prostredie a zapoja vás do konverzácie, Rýchle výsledky – Hodiny vás budú baviť, vďaka čomu budete napredovať rýchlejšie. Jazyk: angličtina, nemčina, francúzština, španielčina, taliančina, ruština. Mesto: Liptovský Mikuláš, Humenné, online – dištančne. Intenzita: 2×2 vyučovacie hodiny za týždeň. Cena: individuálny kurz za 10 vyučovacích hodín 150 € pre jednu osobu, 170€ pre dvojicu, 190€ pre trojicu, 210€ pre štvoricu, skupinový kurz za 40 vyučovacích hodín 155 € na osobu (skupina 5 až 8 študentov). Určené pre dospelých, pre mládež, pre študentov, pre firmu. Spôsob výučby: prezenčne, online, dištančne, skupinovo, individuálne.

individuálny kurz

Kurz je určený všetkým, ktorí chcú využiť výhody individuálneho prístupu alebo ktorým časová zaneprázdnenosť či iné dôvody neumožňuju zaradenie sa do skupinového vyučovania. Tiež ideálne riešenie pre žiakov a študentov ako doučovanie. Počet hodín a intenzita kurzu sa prispôsobí požiadavkám študenta. Nastavte si program kurzu podľa svojich potrieb! Jazyk: angličtina, nemčina, francúzština, španielčina, taliančina, ruština, slovenčina pre cudzincov. Intenzita: hodiny a intenzita dohodou. Cena: pre bližšie info nás kontaktujte. Mesto: Liptovský Mikuláš, Humenné, online – dištančne. Určené pre: dospelých, mládež, deti. Výučba, spôsob výučby: prezenčne, online, individuálne.

šitý na mieru

Ide o jedinečný kurz cudzieho jazyka pre náročných klientov vo forme jeden na jedného. Všetko je na tebe! Nie je nič, čo by sa v tomto kurze neprispôsobovalo tvojim požiadavkám. Táto stále viac preferovanejšia forma štúdia je hrdou ukážkou toho, kam až vieme zájsť v napĺňaní individuálnych potrieb. Otestujeme tvoju úroveň, odporučíme vhodný program, dohodneme zameranie a nastavíme intenzitu. Sám si určíš deň a hodinu kedy budeš študovať. Tip pre vás: individuálny kurz pre dvojicu alebo trojicu účastníkov je najlepší pomer cena/výkon. O aktuálnych možnostiach sa informujte v kancelárii školy. Na začiatku ti všetko vysvetlíme, otestujeme tvoje jazykové znalosti a zostavíme individuálny vzdelávací plán. Stačí ak kontaktuješ niektorého z našich konzultantov. S výberom vhodného kurzu vám radi poradíme a prispôsobíme sa vašim časovým možnostiam. V prípade nezáväzného záujmu o individuálne kurzy cudzieho jazyka nás stačí kontaktovať – a váš kurz sa môže začať. Čo získaš v tomto kurze? Lektor ti bude venovať 100% pozornosti, budeš rozprávať väčšinu času, výsledky tvojho napredovania uvidíš rýchlejšie, budeš si nastavovať rozvrh podľa svojich možností, tematiku kurzu ti dokážeme prispôsobiť, získaš osobného manažéra s ktorým budeš riešiť všetky požiadavky, rozprávate väčšinu času na hodine. Jazyk: angličtina, nemčina, francúzština, španielčina, taliančina, ruština, slovenčina pre cudzincov. Intenzita: podľa tvojich preferencií v závislosti od dĺžky a intenzity štúdia, dni výučby podľa tvojich predstáv, kontaktujte nás. Cena: už od 14 € za vyučovaciu hodinu, kontaktujte nás. Mesto: Liptovský Mikuláš, Humenné, online – dištančne. Určené pre: firmu, dospelých, mládež, deti, jednotlivcov alebo malé skupinky. Výučba: prezenčne, dištančne, online, skupinovo, individuálne.

príprava na maturitu

Obľúbený prípravný kurz na maturitu , ktorý svojim obsahom nadväzuje, prehlbuje a upevňuje vedomosti a zručnosti nadobudnuté štúdiom na strednej škole. Pripravuje študentov na zvládnutie písomnej a ústnej časti. V prípade, že sa maturant z rôznych dôvodov nemôže zúčastniť skupinovej výučby, je možné absolvovať túto prípravu individuálne. Vzdelávacia aktivita: 2×2 vyučovacie hodiny / týždeň.Cena: bližšie info zasielame mailom po prvom kontakte. Jazyk: angličtina, nemčina. Mesto: Liptovský Mikuláš, Humenné, online – dištančne. Určený pre: mládež. Spôsob výučby, výučba: prezenčne, dištančne, online, skupinovo, individuálne.

príprava na medzinárodné certifikáty

Prípravné kurzy na zvládnutie jednotlivých medzinárodných skúšok. Prebiehajú skupinovou alebo individuálnou formou. Jazyk: angličtina, nemčina.
Intenzita: podľa vzájomnej dohody. Mesto: Liptovský Mikuláš, Humenné, online – dištančne. Cena: kontaktujte nás. Určený pre: dospelých, mládež. Výučba: prezenčne alebo online, skupinovo alebo individuálne.

krok za krokom

Určený všetkým, ktorí ešte stále neveria, že cudzí jazyk sa dá naučiť v každom veku. Pomocou tohto kurzu ľahko a nenásilne, krok za krokom získate úvodné znalosti angličtiny, ktoré Vám uľahčia ďalšie učenie sa jazyka. Jazyk: angličtina, nemčina, francúzština, španielčina, taliančina, ruština. Intenzita: na intenzite sa dohodneme. Mesto: Liptovský Mikuláš, Humenné, online – dištančne. Cena: kontaktujte nás. Určené pre: pre dospelých, pre seniorov. Spôsob výučby, výučba: prezenčne, dištančne, online, skupinovo, individuálne.

online, jazykové kurzy online, jazykový kurz dištančne

Neviete, čo so svojím voľným časom? My áno! Čo tak urobiť niečo pre seba a začať sa učiť cudzí jazyk online – dištančne – z pohodlia domova !? S nami sa naučíte po anglicky, francúzsky, španielsky, nemecky a slovensky. Individuálne aj skupinovo. Online momentálne vyučujeme: Anglický jazyk – angličtina online, Nemecký jazyk – nemčina online, Francúzsky jazyk – francúzština online, Španielsky jazyk – španielčina online, Slovenský jazyk pre cudzincov – slovenčina pre cudzincov online, Ruský jazyk – ruština online, Talianský jazyk – taliančina online. Online jazyky, online jazykové kurzy, cudzí jazyk online, cudzí jazyk dištančne: angličtina, nemčina, francúzština, španielčina, taliančina, ruština, slovenčina pre cudzincov. Intenzita kurzu: podľa dohody. Cena kurzu: kontaktujte nás. Kurz určený pre: pre dospelých, pre mládež, pre deti, pre študentov. Spôsob výučby, výučba: dištančne, online, skupinovo, individuálne.

odborné a špecializované

Kurzy sú určené tým, ktorí používajú jazyk v konkrétnej profesijnej oblasti. Cieľom je rozvoj jazykového prejavu so zameraním na oblast konkrétnej odbornej terminológie. Kurzy sú vhodné pre klientov, ktorých jazykové kompetencie v cudzom jazyku sú minimálne na stupni stredne pokročilý. Naša ponuka vzdelávania zamestnancov vo firmách zahŕňa úvodnú bezplatnú nezáväznú konzultáciu v termíne, ktorý Vám vyhovuje u nás, alebo vo Vašej spoločnosti. Na základe konzultácie zistíme Vaše potreby a navrhneme Vám formu a rozsah vzdelávania tak, aby dosiahnutie vzdelávacích cieľov bolo čo najefektívnejšie. Na základe dohody urobíme vstupný audit jazykových kompetencií zamestnancov zaradených do vzdelávania. Následne na základe vstupných testov a pohovorov zaradíme zamestnancov do skupín a vytvoríme plán vzdelávania. Vzdelávanie priebežne monitorujeme. Kurz môže prebiehať priamo na pracovisku alebo v našich priestoroch a to formou skupinovej alebo individuálnej výučby.

Konverzačný kurz

Kurz je zameraný na rozvoj a upevňovanie jazykových kompetencií najmä v ústnom prejave. Cieľom kurzu je odstránenie zábran a získanie istoty u študenta v komunikácii. Študent si zároveň rozširuje slovnú zásobu a zdokonaľuje sa v diskusii a vyjadrovaní svojho názoru na vyberaný okruh tém či široký okruh tém z každodenného a pracovného života. Jazyk, vyučujeme v jazykoch: angličtina, nemčina, ruština. Intenzita kurzu: podľa dohody. Cena kurzu: kontaktujte nás. Mesto: Liptovský Mikuláš, Humenné, online, dištančne. Kurz určený pre: pre dospelých, pre mládež. Výučba, spôsob výučby: prezenčne, dištančne, online, skupinovo, individuálne.

Krátkodobé tréningy

Tréningové programy zamerané na zdokonalenie zručností a techniky pri osobných stretnutiach, telefonickej komunikácii, písomnej komunikácii, prezentácii a vyjednávaní. Jazyk, vyučujeme v jazykoch: angličtina, nemčina, ruština. Intenzita kurzu: podľa dohody. Cena kurzu: kontaktujte nás. Mesto: Liptovský Mikuláš, Humenné, online, dištančne. Kurz určený pre: pre dospelých, pre mládež. Výučba, spôsob výučby: prezenčne, dištančne, online, skupinovo, individuálne.

Obchodný cudzí jazyk

Cudzí jazyk zameraný na oblasť obchod a marketing. Absolvent bude pripravený komunikovať v každodenných situáciach obchodnej spoločnosti ústne aj písomne – komunikácia s klientom, zahraničným partnerom, dodávateľom a pod. Kurz je modulovo koncipovaný pre všetky vedomostné úrovne – od začiatočníkov až po pokročilých. Jazyk, vyučujeme v jazykoch: angličtina, nemčina, ruština. Intenzita kurzu: podľa dohody. Cena kurzu: kontaktujte nás. Mesto: Liptovský Mikuláš, Humenné, online, dištančne. Kurz určený pre: pre dospelých, pre mládež. Výučba, spôsob výučby: prezenčne, dištančne, online, skupinovo, individuálne.

Cudzí jazyk v profesijnej praxi

Kurz je zameraný na osvojenie si jazykových zručností, ktoré umožnia absolventom ústne aj písomne komunikovať v rôznych situáciach bežného pracovného života a je vhodný pre všetky vedomostné úrovne – od začiatočníkov až po pokročilých. Jazyk, vyučujeme v jazykoch: angličtina, nemčina. Intenzita kurzu: podľa dohody. Cena kurzu: kontaktujte nás. Mesto: Liptovský Mikuláš, Humenné, online, dištančne. Kurz určený pre: pre dospelých, pre mládež. Výučba, spôsob výučby: prezenčne, dištančne, online, skupinovo, individuálne.

Pre inštruktorov lyžovania a snowboardu

Kurz nemčiny pre inštruktorov v nemecky hovoriacich krajinách. Absolvent bude mať základnú slovnú zásobu a výrazy pre komunikáciu so zástupcami lyžiarskej školy a ich klientmi. Skúsený lektor pre všetky disciplíny (zjazdové, bežecké a telemarkové lyžovanie, snowboard, freeride, skitouring) ponúkne okrem výučby jazyka i svoje skúsenosti z dlhoročného pôsobenia v rozličných zimných strediskách v Rakúsku, Švajčiarku, Francúzsku, USA a Austrálii. Požadovaná nemčina – minimálne A2. Jazyk, vyučujeme v jazykoch: nemčina. Intenzita kurzu: podľa dohody. Cena kurzu: kontaktujte nás. Mesto: Liptovský Mikuláš, Humenné, online, dištančne. Kurz určený pre: pre dospelých, pre mládež. Výučba, spôsob výučby: prezenčne, dištančne, online, skupinovo, individuálne.

Pre právnikov

Kurz cudzieho jazyka pre právnikov je učený pre každého, kto sa potrebuje s istotou pohybovať vo svete práva. Jazyk, vyučujeme v jazykoch: angličtina, nemčina. Intenzita kurzu: podľa dohody. Cena kurzu: kontaktujte nás. Mesto: Liptovský Mikuláš, Humenné, online, dištančne. Kurz určený pre: pre dospelých, pre mládež. Výučba, spôsob výučby: prezenčne, dištančne, online, skupinovo, individuálne.

Pre medikov

Cudzí jazyk v medicínskej praxi. Jazyk, vyučujeme v jazykoch: angličtina, nemčina. Intenzita kurzu: podľa dohody. Cena kurzu: kontaktujte nás. Mesto: Liptovský Mikuláš, Humenné, online, dištančne. Kurz určený pre: pre dospelých, pre mládež. Výučba, spôsob výučby: prezenčne, dištančne, online, skupinovo, individuálne.

Pre opatrovateľky

Kurz sa zameriava na stránku jazyka, ktorú budete ako opatrovateľka naozaj potrebovať. Jazyk, vyučujeme v jazykoch: angličtina, nemčina. Intenzita kurzu: podľa dohody. Cena kurzu: kontaktujte nás. Mesto: Liptovský Mikuláš, Humenné, online, dištančne. Kurz určený pre: pre dospelých, pre mládež. Výučba, spôsob výučby: prezenčne, dištančne, online, skupinovo, individuálne.

Pre IT-čkárov

Cudzí jazyk pre IT, zameraný na oblasť informačných technológií.Jazyk, vyučujeme v jazykoch: angličtina, nemčina. Intenzita kurzu: podľa dohody. Cena kurzu: kontaktujte nás. Mesto: Liptovský Mikuláš, Humenné, online, dištančne. Kurz určený pre: pre dospelých, pre mládež. Výučba, spôsob výučby: prezenčne, dištančne, online, skupinovo, individuálne.

Pre pomocný personál v cestovnom ruchu, hotelierstvo

Kurz je určený pracovníkom reštaurácii, hotelov, cestovných kancelárii a všetkým, ktorí pracujú v oblasti turizmu. Jazyk, vyučujeme v jazykoch: angličtina, nemčina. Intenzita kurzu: podľa dohody. Cena kurzu: kontaktujte nás. Mesto: Liptovský Mikuláš, Humenné, online, dištančne. Kurz určený pre: pre dospelých, pre mládež. Výučba, spôsob výučby: prezenčne, dištančne, online, skupinovo, individuálne.

Cudzí jazyk vo výrobe

Kurz ťa naučí komunikovať v bežných situáciach v oblasti výroby. Jazyk: angličtina, nemčina. Intenzita kurzu: podľa dohody. Cena kurzu: kontaktujte nás. Mesto: Liptovský Mikuláš, Humenné, online, dištančne. Kurz určený pre: pre dospelých, pre mládež. Výučba, spôsob výučby: prezenčne, dištančne, online, skupinovo, individuálne.

Pre technikov

Jazyk: angličtina, nemčina. Intenzita kurzu: podľa dohody. Cena kurzu: kontaktujte nás. Mesto: Liptovský Mikuláš, Humenné, online, dištančne. Kurz určený pre: pre dospelých, pre mládež. Výučba, spôsob výučby: prezenčne, dištančne, online, skupinovo, individuálne.

doučko, doučovanie pre žiakov a študentov zš a sš, doučko pre žiakov základnej školy, doučko pre študentov strednej školy

Zdajú sa vám zadania úloh z cudzieho jazyka náročné a potrebujete pomôcť? Neváhajte a požiadajte o pomoc našich lektorov angličtiny, francúzštiny, španielčiny a nemčiny. Ponúkame profesionálne, individuálne doučovanie žiakov. Podmienky sú plne prispôsobené požiadavkám detí a rodičov. Spravidla sa doučuje a precvičuje učivo podĺa osnov ZŠ v danom ročníku, prípadne látka ktorú dieťa potrebuje dobrať a prehlbiť. Doučovanie prebieha dištančne online z pohodlia domova alebo prezenčne v príjemných priestoroch Akadémie vzdelávania s moderným vybavením a využitím IKT. Učí sa v skupinkách od 1-4 študentov z jedneho ročníka. Online momentálne doučujeme: Anglický jazyk – angličtina online, Nemecký jazyk – nemčina online, Francúzsky jazyk – francúzština online, Španielsky jazyk – španielčina online, Slovenský jazyk pre cudzincov – slovenčina pre cudzincov online, Ruský jazyk – ruština online, Talianský jazyk – taliančina online. Online jazyky, online jazykové kurzy, cudzí jazyk online, cudzí jazyk dištančne: angličtina, nemčina, francúzština, španielčina, taliančina, ruština, slovenčina pre cudzincov. Intenzita kurzu: 1×2 alebo 2×2 vyučovacie hodiny za týždeň. Cena kurzu: platba za 20 vyučovacích hodín, poplatok musí byť uhradený 24 hod pred prvou vyučovacou hodinou, pri platbe za celý trimester získate zľavu 15%. Mesto: Liptovský Mikuláš, Humenné, online, dištančne. Kurz určený pre: pre mládež, pre deti, pre študentov. Spôsob výučby, výučba: prezenčne, dištančne, online, skupinovo, individuálne.

wattsenglish, wow english pre deti

wow english pre deti mš, wow english pre deti materskej škôlky

Wattsenglish je britský koncept vzdelávania detí, založený na osvojovaní si cudzej reči prirodzenou cestou v bilingválnom prostredí. Ponúka ucelený vzdelávací program pre deti MŠ od 3 -6 rokov a ZŠ od 6-11 rokov. Jedinečný koncept výučby pre deti, kombinujúci výučbu prostredníctvom prepracovanej metodiky a anglických alebo slovenských pedagógov hravou a zážitkovou formou. Učí dieťa po anglicky prirodzene a nenútene. Rešpektuje jeho hravú individualitu a fantáziu. Prostredníctvom metódy rozvíjame komunikačné schopnosti dieťaťa tak, aby bez problémov dokázalo reagovať na cudzinca a „prepínať“ medzi rodným jazykom a angličtinou. Aby komunikovalo bez vnútornej bariéry, hanblivosti a so správnym prízvukom. Základom je vytvorenie prirodzene bilingválneho „native“ prostredia na hodine, vďaka čomu sa deti 100% sústredia na jazyk a osvoja si ho úplne prirodzene. Metóda je prezentovaná cez „tvár“ Steva Wattsa, čo je kľúčová odlišnosť oproti iným konceptom a je založená na osvedčených výskumoch psycholingvistiky, že deti sa najrýchlejšie učia jazyk cez spojenie s konkrétnou osobou (tvárou). Koncept je postavený na efektívnej forme výučby v prirodzenom prostredí detí. Pomocou hier, riekaniek, piesní a pohybových aktivít uvedieme Vaše dieťa ľahkou, nenásilnou a zážitkovou formou do sveta angličtiny. Pre deti je tento kurz ako stvorený. Ak ešte nemali kontakt s jazykom, naši lektori im ho prirodzene sprostredkujú. Ak už na jazykový kurz chodili, určite sa radi zapoja do hier a aktivít, vďaka ktorým sa naučia angličtinu používať pri komunikácii a budú prirodzene napredovať. Charakteristika kurzu: Výučbu vedie skúsený lektor, Celý proces supervízuje špecializovaný metodik, Výučba nadväzuje na školský vzdelávací program, Vďaka prirodzenému bilingválnemu prostrediu deti prijímajú angličtinu úplne spontánne, Vedenie hodín zážitkovou formou, Precvičovanie konkrétneho učiva sa strieda s cielenými hrami a aktivitami, Súčasťou výučby je aj interaktívna online zóna. Ako vyzerá výučba? Na hodinách lektor používa metodické postupy Wattsenglish, Systematicky strieda rôzne aktivity, Pri vysvetľovaní používa príklady a názorné ukážky, Využíva princíp reči tela, aby deti pochopili zadanie, Súčasťou sú aj kolektívne hry, ktoré vtiahnu do deja celú skupinu, Jazyk a výrazy sa deti učia aj cez telesné aktivity (skákanie, behanie, tancovanie), Hodiny sú zaujímavé a majú spád, deti udržia 100% sústredenosť a napredujú rýchlejšie. Učebné materiály tvoria integrovanú súčasť konceptu Wattsenglish. Sú určené presne pre danú detskú kategóriu. Hlavným motívom je tvár zakladateľa metódy – Steva Wattsa. Materiály sú zostavené zahraničnými metodikmi a pedagógmi a overené dlhoročnou praxou. Súčasťou je CD s pesničkami a DVD s videonahrávkami. Dieťa je vďaka nim neustále v kontakte s jazykom a učí sa rýchlejšie a prirodzenejšie. Jazyk: angličtina. Intenzita kurzu: 2×1 alebo 1×2 vyuč. hodiny za týždeň. Cena kurzu: kontaktujte nás. Mesto: Liptovský Mikuláš, online, dištančne. Určený pre: pre deti 4-6 rokov. Výučba: prezenčne, online, dištančne, skupinovo podľa veku a úrovne, individuálne.

wow english pre deti zš, wow english pre deti základnej školy

Wattsenglish je britský koncept vzdelávania detí, založený na osvojovaní si cudzej reči prirodzenou cestou v bilingválnom prostredí.​ Ponúka ucelený vzdelávací program pre deti od 3 do 11 rokov. Učí dieťa po anglicky prirodzene a nenútene. Rešpektuje jeho hravú individualitu a fantáziu. Prostredníctvom metódy rozvíjame komunikačné schopnosti dieťaťa tak, aby bez problémov dokázalo reagovať na cudzinca a „prepínať“ medzi rodným jazykom a angličtinou. Aby komunikovalo bez vnútornej bariéry, hanblivosti a so správnym prízvukom. Základom je vytvorenie prirodzene bilingválneho „native“ prostredia na hodine, vďaka čomu sa deti 100% sústredia na jazyk a osvoja si ho úplne prirodzene.Metóda je prezentovaná cez „tvár“ Steva Wattsa, čo je kľúčová odlišnosť oproti iným konceptom a je založená na osvedčených výskumoch psycholingvistiky, že deti sa najrýchlejšie učia jazyk cez spojenie s konkrétnou osobou (tvárou). Koncept je postavený na efektívnej forme výučby v prirodzenom prostredí detí. Kurz je plný jednoduchých a zaujímavých príbehov, piesní, riekaniek, hier, dramatizácie a ďalších tvorivých aktivít. Rozvinieme u Vášho dieťaťa slovnú zásobu, jednoduché vetné konštrukcie a povzbudíme ho k aktívnemu jazykovému prejavu. Ide o jedinečný koncept výučby pre deti, kombinujúci výučbu prostredníctvom prepracovanej metodiky a anglických alebo slovenských pedagógov hravou a zážitkovou formou. Odlišnosti medzi metódou Wattsenglish a inými metódami. Úzka spolupráca so školou / škôlkou – úzko spolupracujeme s učiteľkami angličtiny. Kurzy vedú kvalifikovaný lektori v spolupráci so slovenskými metodikmi a pedagógmi. Výučba je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. Ministerstvo školstva ČR ju ako jedinú vydalo knižne a distribuuje ju do siete materských škôl.Pre Wattsenglish je typická dlhodobosť vzdelávania. Nie sme jednorázový kurz. Sme koncept, ktorý na seba postupne nadväzuje. Nesnažíme sa deti iba naučiť angličtinu, ale pripraviť ich na reálne životné situácie, odbúrať bariéru v komunikácii v cudzom jazyku. Výučbové materiály s unikátnym prvkom – reálnou tvárou Steva Wattsa a interaktívnymi videami, ktoré prinášajú „native“ lektora do každej triedy. Systém WattsEnglish vzdelávania je komplexný – nezahŕňa iba samotné hodiny, ale aj online výučbu, ktorá je obľúbená u detí. Jazyk: angličtina. Intenzita kurzu: 2×1 alebo 1×2 vyuč. hodiny za týždeň. Cena kurzu: kontaktujte nás. Mesto: Liptovský Mikuláš, online, dištančne. Určený pre: pre deti 6-12 rokov. Výučba: prezenčne, online, dištančne, skupinovo podľa veku a úrovne, individuálne.

nemčina pre školákov, nemčina pre malých i veľkých školákov, nemčina pre študentov, nemčina pre deti

Nemčina pre malých školákov

U Vášho dieťaťa rozvinieme slovnú zásobu, jednoduché vetné konštrukcie a povzbudíme ho k aktívnemu jazykovému prejavu. Kurz je plný čarovných príbehov, piesní, riekaniek, hier, dramatizácie a ďalších tvorivých aktivít. Deti sú podľa veku a skúsenosti s nemčinou zaraďované do jedného z 3 vedomostných stupňov. Jazyk: nemčina. Intenzita kurzu: 2×1 alebo 1×2 vyuč. hodiny za týždeň. Cena kurzu: kontaktujte nás. Mesto: Liptovský Mikuláš, Humenné, online, dištančne. Určený pre: pre deti na prvom stupni základnej školy. Výučba: prezenčne, online, dištančne, skupinovo podľa veku a úrovne, individuálne.

Nemčina pre veľkých školákov

Pomocou pútavých príbehov, zaujímavých článkov, piesní a množstva tvorivých aktivít postupne a rovnomerne rozvíjame u detí všetky jazykové kompetencie / ústny prejav, písomný prejav, počúvanie a čítanie s porozumením, povzbudzujeme deti k aktívnemu zapájaniu sa do procesu učenia sa. Deti sú zaraďované do jedného zo 4 vedomostných stupňov na základe vstupného testu a rozhovoru. Jazyk: nemčina. Intenzita kurzu: 2×1 alebo 1×2 vyuč. hodiny za týždeň. Cena kurzu: kontaktujte nás. Mesto: Liptovský Mikuláš, Humenné, online, dištančne. Určený pre: pre deti na druhom stupni základnej školy. Výučba: prezenčne, online, dištančne, skupinovo podľa veku a úrovne, individuálne.

denné letné tábory; denné letné tábory na liptove

English, Build & Create Camps – zábavná angličtina metódou WattsEnglish, stavanie modelov metódou Brick by Brick a rôzne kreatívne dielne. Zažite s nami týždeň plný dobrodružstiev s Maggie a jej priateľmi. Budeme putovať časom. Vrátime sa späť do doby dinosaurov, zavítame do úžasného sveta budúcnosti a cestou stretneme rôzne rozprávkové bytosti, dobré aj zlé. Budeme musieť premôcť draky a čarodejnice. A aby toho nebolo málo, každý deň si postavíme úžasné modely z kociek v našom LEGÁČIKu a vyskúšame si, ako fungujú. V kreatívnych dielňach si tiež každý nájde to svoje. Čaká nás aj množstvo aktivít a výletov na čerstvom vzduchu. A to všetko vďaka Maggie a jej „ABRACADABRA“! Ale pozor! Maggie a jej kamaráti rozprávajú iba po anglicky??? Termíny turnusov 2021. Miesto: Akadémia vzdelávania, ul. 1.mája 697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš. Denný program: od 7:30 do 16:30. Aktivity: Wow English, Brick by brick, tvorivá dielňa, pohybové aktivity v prírode. Cena: kontaktujte nás. Určené pre: pre deti 5-10 rokov. Výučba, spôsob výučby: denne, skupinovo.

slovenčina pre cudzincov

konverzačný kurz slovenčiny pre cudzincov

Kurz je zameraný na rozvoj a upevňovanie jazykových kompetencií najmä v ústnom prejave. Cieľom kurzu je odstránenie zábran a získanie istoty u klienta v komunikácii. Klient si zároveň rozširuje slovnú zásobu a zdokonaľuje sa v diskusii a vyjadrovaní svojho názoru na široký okruh tém z každodenného a pracovného života. Kurz sa môže zamerať na témy vybrané klientom. Jazyk: slovenčina. Intenzita kurzu: dohodneme sa. Cena kurzu: podľa intenzity, kontaktujte nás. Mesto: Liptovský Mikuláš, Humenné, online, dištančne. Určené pre: pre cudzincov: pre deti, pre mládež, pre dospelých, pre firmu. Spôsob výučby, výučba: prezenčne, dištančne, online, skupinovo, individuálne.

Štandard kurz slovenčiny pre cudzincov

Kurz všeobecnej jazykovej prípravy pre začiatočníkov, mierne pokročilých, stredne pokročilých a pokročilých. Kurz vyvážene rozvíja všetky jazykové zručnosti – rozprávanie, počúvanie, čítanie a písanie. Jazyk: slovenčina. Intenzita kurzu: dohodneme sa. Cena kurzu: podľa intenzity, kontaktujte nás. Mesto: Liptovský Mikuláš, Humenné, online, dištančne. Určené pre: pre cudzincov: pre deti, pre mládež, pre dospelých, pre firmu. Spôsob výučby, výučba: prezenčne, dištančne, online, skupinovo, individuálne.

Viac info

Odborné semináre

Ročné zúčtovanie dane a zmeny, Ochrana osobných údajov, Agenda mzdovej účtovníčky po koronakríze, Novela zákona č.131/2010Z.z. o pohrebníctve …

kvalitné odborné semináre a webináre

Odborný seminár Prebiehajúce ročné zúčtovanie dane za 2019 a legislatívne zmeny 2020:

Problémy pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2019

 • Povinnosti a termíny
 • Daňové tlačivá: potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti, žiadosť o vykonanie RZD za rok 2019, ročné zúčtovanie preddavkov na daň, hlásenie o vyúčtovaní dane a úhrne príjmov
 • Nezdaniteľné časti základu dane na: daňovníka, manžela/manželku, kúpeľnú starostlivosť, príspevky do III. piliera
  „ Milionárska daň “, nerovná daň
 • Daňový bonus: na vyživované dieťa – ročný daňový bonus, na zaplatené úroky
 • Špecifiká týkajúce sa: poberateľov dôchodkov, preplatkov a nedoplatkov z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2018
  Podiel zaplatenej dane do výšky 2 % alebo 3 %

Zmeny v zákonoch a parametroch na rok 2020

 • Mzdové veličiny platné pre rok 2020
 • Zákon o zdravotnom poistení č. 580/2004 Z. z.: odpočítateľná položka na zdravotné poistenie v roku 2020
 • Zákon o dani z príjmov č.595/2003 Z. z. z pohľadu závislej činnosti: nové tlačivá : Vyhlásenie … , Potvrdenia o príjme …, nezdaniteľná časť základu dane, príjmy oslobodené od dane, ubytovanie, vzdelávanie, lekárske preventívne prehliadky zamestnancov, príspevok na rekreáciu na prelome rokov a v roku 2020, príspevok na športovú činnosť dieťaťa, doručovanie vybraných potvrdení elektronickými prostriedkami od: (zamestnanca zamestnávateľovi, od zamestnávateľa zamestnancovi), zaokrúhľovanie v rámci celého zákona, preukazovanie nároku na daňový bonus na vyživované dieťa u zamestnávateľa od 1.12.2019 (verejná služba, štátna služba, ostatní zamestnávatelia)
 • Zákon č.461/2003 Z. z. o sociálnom poistení k 1.1.2020: zmena výšky maximálnych vymeriavacích základov, vek odchodu do dôchodku – tabuľky, dôchodkový strop
 • Zákonník práce: minimálna mzda, minimálne mzdové nároky, mzdové zvýhodnenia od 1.1.2020, 13. a 14. mzda / odmena v roku 2020, 2021, nárok na dovolenku v roku 2020 (dovolenka zamestnanca, ktorý sa trvale stará o dieťa, Kolektívna zmluva VS a ŠS na rok 2019 a rok 2020, Zákon č. 571/2009 Z.z. o rodičovskom príspevku a iné )

Odborný seminár Daň z pridanej hodnoty v roku 2019 a zmeny od 1.1.2020

Aj v roku 2019 Národná rada Slovenskej republiky má na programe jesenného zasadnutia zmeny zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z.z., ktoré nadobudnú účinnosť dňom 1.1.2020. V rámci pripraveného seminára si vysvetlíme všetky dôležité zmeny zákona, ich dopad na prax a zároveň si objasníme aj súvisiace postupy.

Novelizácia k 1.1.2019, ktorá bola schvaľovaná pred rokom, priniesla významné zmeny pri prenájme a predaji nehnuteľností (§ 38), najmä v tom smere, že obmedzila možnosť voľby zdanenia predaja nehnuteľností a rozšírila povinnosť oslobodenia od dane. S tým súvisí následná povinnosť vrátenia časti odpočtu dane realizovaného pri nadobudnutí danej nehnuteľnosti (§ 54).

Ustanovenie § 38 a 54 patrí v zákone o DPH k tým náročnejším, preto sa na seminári budeme venovať tejto problematike podrobne.

Rok 2020

 • Novelizácia zákona o dani z pridanej hodnoty – zmeny účinné od 1.1.2020 vplyv zmien v texte zákona na prax platiteľov dane
 • Nové tlačivo daňového priznania k dani z pridanej hodnoty – upozornenie na zmeny v jednotlivých riadkoch – nové tlačivo sa použije po prvýkrát za január 2020
 • Nové tlačivo súhrnného výkazu, ktoré sa použije po prvýkrát za mesiace alebo štvrťroky r. 2020

Rok 2019

 • § 38 predaj nehnuteľností – posúdenie daňového režimu DPH pri predaji nehnuteľností: povinne oslobodené plnenie, povinne zdaňované plnenie, možnosť voľby, prenos daňovej povinnosti na kupujúceho, vrátene pomernej časti odpočtu dane (§54)
 • § 38 nájom nehnuteľností – posúdenie daňového režimu DPH pri nájme nehnuteľností: povinne oslobodené plnenie, povinne zdaňované plnenie, možnosť voľby)
 • § 69 ods. 2 a 3 – osoby povinné platiť daň správcovi dane pri nákupe tovaru a služieb od zahraničných osôb, určenie miesta dodania –
 • §13,14,15,16
 • Diskusia – odpovede na otázky účastníkov

Odborný seminár Ochrana osobných údajov v praxi obecných úradov

Na základe požiadavky Ministerstva vnútra SR, Sekcie verejnej správy, odboru registrov matrík a hlásenia pobytu, číslo SVS-ORMPI-2020/010527, zo dňa 4. marca 2020, ktoré vydalo usmernenie pre udelenie prístupových práv do IS Centrálna ohlasovňa a REGOB organizujeme školenie pre určených zamestnancov orgánov územnej samosprávy (Obecných úradov) pre oblasť ochrany osobných údajov, v zmysle zákona 18/2018 Z.z. – Ochrana osobných údajov v praxi obecných úradov

Odborný seminár Novela zákona č.131/2010Z.z. o pohrebníctve a jej zavádzanie do praxe

NR SR 28.októbra 2019 schválila zákon č. 398/2019 z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony. Táto novela nadobudla účinnosť 1.1.2020 . Prechodné obdobie, keď prevádzkovatelia pohrebísk a pohrebných služieb môžu zabezpečovať svoju činnosť ešte podľa pôvodného zákona č.131/2010 Z.z. končí 31.3.2020.

 • Prierez problematikou zákona o pohrebníctve – Workshop – Pod vedením lektora bude riadená diskusia o praktických skúsenostiach účastníkov s aplikáciou zákona o pohrebníctve a úskaliach, ktoré ich pri tejto činnosti stretávajú.
 • Novela zákona č.131/2010 z.z. v znení zákona č.398/2019Z.z. a úprava pôsobnosti orgánov štátnej správy a obcí, úprava práva a povinnosti fyzických osôb, fyzických osôb oprávnených podnikať a právnických osôb v súvislosti so zaobchádzaním s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami, s prevádzkovaním pohrebnej služby, krematória, pohrebiska, s prevádzkovaním balzamovania a konzervácie ľudských pozostatkov- odborný výklad.

Odborný seminár Agenda mzdovej účtovníčky po koronakríze

Priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca v hospodárstve za rok 2019, Suma životného minima platná od 1.7.2020, Zmeny v zákonoch a parametroch platné pre rok 2020

Viac info

Firemné vzdelávanie

Logistika, TPM, Tímová práca, Riešenie problémov, Motivácia k výkonu, Projektové riadenie, Personálny management, Metóda SMED, LEAN, Medóda 5S, KAIZEN…

Metóda KAIZEN – Trvalé zlepšovanie

Naše školenie Metóda KAIZEN – Trvalé zlepšovanie je určené pre manažérov výrobných podnikov, spoločností poskytujúcich služby a pre priemyslových a procesných inžinierov. Je zamerané na metódy neustáleho zlepšovania procesov a pracovných postupov, zvyšovania kvality, znižovania počtu nepodarkov, úspory materiálu a času vedúce k znižovaniu nákladov. Metóda Kaizen má pôvod v Japonsku a podporuje silné zapojenie zamestnancov do optimalizácie.

LEAN manufacturing – štíhly podnik

Školenie LEAN manufacturing – štíhly podnik je určené pre manažérov výrobných podnikov, spoločností poskytujúcich služby a pre priemyslových a procesných inžinierov. Je zamerané na LEAN manufacturing a LEAN management, nástroje a metódy štíhleho vývoja, štíhlej výroby, logistiky a administratívy.

 

Cieľom školenia je naučiť sa rozpoznať, čo v podniku vytvára hodnotu a čo je plytvanie, ktoré nie je zákazník ochotný zaplatiť, ako vytvoriť tok tvorby hodnôt bez prerušení a časových strát.

Metóda SMED

SMED: Single Minute Exchange of Dies – metóda rýchle zoradenie alebo Každá minúta ťa môže zabiť:) Ide o jednu z najdôležitejších metód v rámci štíhlej výroby. Umožňuje zrýchliť výmenu náradia na strojoch, zlepšiť organizáciu výmen, eliminovať straty a plytvania vyplývajúce z prestojov vo výrobe.. Ideálne by malo takéto prezriadenie, pretypovanie trvať maximálne do 10 minút. Dokážete to?

 

Pomocou tejto metódy sa dá zmenou organizácie práce ušetriť 30 až 50% z času potrebného na zoradenie.

 

Školenie je vhodné pre uzatvorené skupiny manažérov výroby, majstrov, teamleadrov a technikov. Realizuje sa prakticky priamo u klienta na vybranom pracovisku. Cieľom školenia je zoznámiť sa s metódou SMED a precvičiť jej implementáciu na vybranom stroji.

 

Program:

 • Prezentácia metódy SMED. Štyri kroky SMED
 • Štandardizácia postupu výmeny nástrojov. Prostriedky na skracovanie časov na pretypovanie
 • Pilotná implementácia metódy na vybranom pracovisku
 • Vytvorenie systému overovania účinnosti 5S a prepojenie na motiváciu a systém neustáleho zlepšovania

 

Metóda 5S

Školenie Metóda 5S je vhodné pre uzatvorené skupiny manažérov výroby, majstrov, teamleadrov a technikov. Realizuje sa prakticky priamo u klienta na vybranom pracovisku. Cieľom kurzu je zlepšiť organizáciu a usporiadanie pracoviska, odstrániť z neho nepotrebné predmety, eliminovať stratyvyplývajúce zo zbytočného chodenia, hľadania materiálu, náradia a informácií.

Program:

 • Úvod do metodiky 5S
 • 9 druhov plytvaní
 • Vysvetlenie jednotlivých krokov 5S
 • Pilotná implementácia metódy na vybranom pracovisku
 • Vytvorenie systému overovania účinnosti 5S a prepojenie na motiváciu a systém neustáleho zlepšovania

Personálny management

Školenie je určené pre personalistov, manažérov podnikov a líniový management. Účastníci sa zoznámia spersonálnym manažmentom ako súborom špecifických foriem, metód a nástrojov podpory firemných procesov spojených s manažmentom ľudských zdrojov.

Program:

 • Formovanie personálnej stratégie organizácie
 • Ciele v oblasti ľudských zdrojov
 • Výber a distribúcia ľudských zdrojov
 • Personálne projekty, personálne audity, optimalizácia vnútorného fungovania organizácie
 • Vypracovanie návrhov na zvýšenie produktivity práce a efektivitu práce organizačných jednotiek
 • Definovanie vzťahov medzi zamestnávateľom a zamestnancom v súlade s pracovným právom
 • Systémy odmeňovania, motivácie, riadenia podľa cieľov a hodnotenia zamestnancov
 • Plánovanie kariéry, vzdelávanie, osobný a odborný rozvoj, koučovanie
 • Programy starostlivosti o zamestnancov, ochrany osobných údajov, bezpečnosti a ochrany zdravia, podpora pri ukončovaní pracovných vzťahov, outplacement

Projektové riadenie

Projektové riadenie je školenie určené pre personalistov, manažérov podnikov, technikov, projektových manažérov a líniový manažment.

Účastníci nášho školenia sa zoznámia s metódami a nástrojmi koordinácie ľudských, materiálnych a finančných zdrojov počas životného cyklu projektu. Účastníci sa na praktických prípadových štúdiách naučia ako pripraviť, viesť a vyhodnotiť projekt, analyzovať možné riziká, zostaviť projektový tím, časový plán a rozpočet projektu.

Program nášho školenia Projektové riadenie:

 • Čo je to projekt? Ako sa líši od úlohy? Rola a úlohy manažéra projektu, sponzora a členov projektového tímu
 • Techniky plánovania projektu
 • Dekompozícia problémov, ktoré má projekt riešiť
 • Rozpad hlavných úloh, zostavenie časového harmonogramu
 • Analýza rizík a ich ošetrenie
 • Rozpočet a kapacity projektu
 • Vyhodnotenie projektu – „Post mortem“ analýza

Motivácia k výkonu

Motivácia k výkonu je školenie určené pre personalistov, manažérov podnikov a líniový manažment. Cieľom školenia je zoznámiť účastníkov s metódami a nástrojmi motivácie zamestnancov k dosahovaniu požadovaného výkonu pri zachovaní požiadaviek na pracovnú hygienu, ergonómiu a trvalú udržateľnosť rozvoja firmy. Poukázať na skutočnosť, že motivácia zamestnancov, ich pracovné nasadenie a aktivita a dosiahnuté výsledky sú z veľkej časti výsledkom toho, ako s nimi zachádzajú ich manažéri.

Program školenia – Motivácia k výkonu:

 • Základné princípy manažérskej motivácie
 • Rozdiel medzi cieľmi organizácie a skutočnou motiváciou zamestnancov, hlavné motivačné faktory, vnútorná pracovná motivácia, vonkajšia motivácia, motivácia na základe výzvy, desatoro motivačných nástrojov manažéra, motivačných zručností a zvyklostí

Optimalizácia logistiky

Školenie „Optimalizácia logistiky“ je určené pre manažérov výrobných podnikov, spoločností poskytujúcich služby, manažérov logistiky a priemyslových inžinierov. Je zameraný na optimalizáciu toku materiálu bez zbytočných prerušení a časových strát, optimalizáciu logistických procesov, kapacitné plánovanie skladov, zásob, skladovej techniky a personálu.

Program:

 • Ako získať detailný pohľad na logistické procesy od príjmu materiálu až po expedíciu, na úroveň pohybu dopravných prostriedkov
 • Analýza, meranie a optimalizácia transportných a manuálnych procesov v logistike, plôch, umiestnenia regálov, počtu logistických operátorov, dopravnej techniky – optimalizácia logistiky

TPM – Totálne Produktívna Údržba

Školenie TPM – Totálne Produktívna Údržba je určené pre manažérov výroby, majstrov, teamleadrov a technikov. Účastníci sa na praktických príkladoch oboznámia s hlavnými zásadami TPM – Total Productive Maintenance.

TPM – Totálne Produktívna Údržba je metóda, ktorej cieľom je maximalizácia efektívnosti výrobných strojov a zariadení. Dôraz kladie na elimináciu všetkých plytvaní a strát, čím dochádza k znižovaniu nákladov na údržbu. Orientuje na zapojenie všetkých pracovníkov v dielni do aktivít, ktoré smerujú k minimalizácii prestojov zariadení, minimalizácii nehôd a nepodarkov. Ide o prekonanie tradičného delenia ľudí na „pracovníkov, ktorí pracujú na danom stroji“ a pracovníkov, ktorí ho opravujú“. Systém je založený na princípe včasnej detekcie abnormalít stroja a ich odbornom odstraňovaní.

Logistika – Analýza, návrh, prínosy, problémy

Logistika – Analýza, návrh, prínosy, problémy je školenie určené pre pracovníkov priemyslového inžinierstva, procesných inžinierov, projektantov, plánovačov materiálových tokov, kapacitných plánovačov výroby a logistiky.

Logistika – problémy:

 • nepresné plánovanie
 • nedostatočná komunikácia medzi obchodom, nákupom, výrobou, logistikou
 • nedostatočná motivácia
 • chýbajúce nástroje na identifikáciu materiálu (čiarové kódy, RFID)
 • chýbajúci alebo nevýkonný software, nedostatky v informačnom toku
 • chyby človeka vyplývajúce z nedostatočného systému práce, chýbajúcich pravidiel, motivácie
 • nízka úroveň štandardizácie
 • nadmerné alebu nízke zásoby, chýbajúce limity bežných, minimálnych, poistných zásob
 • predimenzované alebo poddimenzované kapacity – ľudia, dopravná technika, plochy, sklady
 • nevhodná stratégia logstiky – pevné sklady, chaotické skladovanie, ousourcing, insourcing
 • problematické získavanie dát, nedostatočná validita a neaktuálnosť dát
 • neefektívne obaly, chýbajúce baliace predpisy
 • nedostatočný prehľad o toku materiálu
 • nedostatočný prehľad o logistických nákladoch

Logistika – prínosy:

 • zlepšenie plánovania a komunikácie medzi obchodom, nákupom, výrobou, logistikou
 • lepšia motivácia = vyšší výkon, vyššia kvalita a presnosť dodávky
 • eliminácia hľadania, čakania na diely, materál lepšou identifikáciou a značením
 • zlepšený informačný tok
 • štandardizovaná práca ako základ pre neustále zlepšovanie procesov
 • optimálne zásoby
 • optimálne kapacity – ľudia, dopravná technika, plochy, sklady
 • sourcing, insourcing
 • správe a aktuálne dáta potrebné pre efektívne riadenie logistických činností
 • efektívne obaly, správne baliace predpisy
 • dobrý prehľad o toku materiálu ako predpoklad jeho optimalizácie
 • dobrý prehľad o logistických nákladoch ako predpoklad ich znižovania

Logistika – metódy riešenia problémov

Analýza a optimalizácia logistických procesov

analýza článkov logistického reťazca (nákup, skladovanie vstupného materiálu, výroba, skladovanie hotových výrobkov, predaj a distribúcia) a logistických procesov (doprava a manipulácia, balenie, vychystávanie, komisionovanie, riadenie zásob, logistický informačný systém, kapacitné plánovanie (plochy, technika, personál), systém zabezpečenia kvality, analýza pomôže získavať prehľad o jednotlivých logistických procesoch a činnostiach

Analýza a meranie produktivity v logistike

stanovenie, resp. overenie merateľných ukazovateľov v logistike, meranie práce operátorov logistiky, vyťaženia plôch, techniky, logistických ciest, obrátkovosti materiálu, objektívne merania vytipovaných charakteristík metódou MTM, analýza materiálových tokov a logistických nákladov, analýza využitia skladov, analýza riadenia nákupu, zásob a skladov, plánovanie nových skladov, vyčíslenie predpokladaných úspor, motivačné nástroje na zvyšovanie výkonu, produktivity, kvality a neustále zlepšovanie v logistike

Návrhy logistických celkov

analýza súčasného stavu, požiadaviek na zmeny v materiálovom toku, skladovaní, logistických procesoch, návrhy variantov nových riešení, layoutov, skladových kapacít, plôch, personálu, skladovacej a dopravnej techniky, výber najlepšieho riešenia s ohľadom na náklady a produktivitu, overenie simuláciou, podpora pri implementácii

ŠKOLENIE

Plánovanie a optimalizácia logistiky pomocou MTM Logistic

Prínos a ciele metódy:

 • detailný pohľad na logistické procesy a úroveň pohybu dopravných prostriedkov
 • analýza a optimalizácia transportných a manuálnych procesov v logistike
 • otvorenie / zatvorenie balenia
 • manipulácia so baleniami
 • príjem materiálu, skladovanie, vychystávanie, expedícia
 • procesy spracovania dát
 • optimalizácia plôch, umiestnenia regálov
 • Senkey diagram, transportné tabuľky
 • meranie práce a normovanie práce v logistike
 • analyzačný a kapacitný nástroj na určenie počtu pracovníkov logistiky v závislosti od kolísania výrobného programu, množstva prijímaného a expedovaného materiálu
 • vytvorenie procesných návrhov eliminácie konkrétnych neproduktívnych procesov

Simulácia materiálových tokov pre výrobu a logistiku

Na aké otázky možeme dať odpoveď:

 • Bude linka (alebo závod) dodávať požadovaný výstup?
 • Kde sú úzke miesta v materiálovom toku?
 • Ako minimalizovať zásoby v danom časovom rozsahu?
 • Koľko pracovníkov, vysokozdvižných vozíkov, kamiónov…. je potrebných?
 • Aká je najlepšia stratégia distribúcie produktov smerom k výrobnej / montážnej linke?
 • Požadujem zásobník / sklad ? Aký veľký?
 • Je systém pripravený podávať budúce požiadavky / výkony?
 • Čo sa stane pri zmenách vo výrobných číslach?
 • Môžeme vpustiť dodatočné varianty produktov do tej istej linky?

Prínosy služby

Odhaľuje a eliminuje problémy, ktoré by inak požadovali náklady a čas strávený korekciami počas výrobného nábehu
minimalizácia investičných nákladov pre výrobné linky bez ohrozovania požadovaného výstupu
optimalizácia výkonu komplexných výrobných systémov s viacerými variantmi

Riešenie problémov

Riešenie problémov je školenie určené pre manažérov, majstrov, teamleadrov a technikov. Cieľom školenia je zoznámiť sa s metódou TPM – Total Productive Maintenance. Účastníci sa naučia na praktických prípadových štúdiách použiť nástroje systematického tímového riešenia problému, vylúčiť postup „pokus – omyl“, pochopiť súčasný stav, hľadať koreňové príčiny vzniku problému a nájsť spôsob, ako problém vyriešiť.

Totálne produktívna údržba sa orientuje na zapojenie všetkých pracovníkov v dielni do aktivít, ktoré smerujú k minimalizácii prestojov zariadení, minimalizácii nehôd a nepodarkov. Ide o prekonanie tradičného delenia ľudí na „pracovníkov, ktorí pracujú na danom stroji“ a pracovníkov, ktorí ho opravujú“. Systém je založený na princípe včasnej detekcie abnormalít stroja a ich odbornom odstraňovaní.

Tímová práca

Školenie Tímová práca je určené pre manažérov výroby, majstrov, teamleadrov a technikov. Účastníci sa na praktických príkladoch oboznámia s hlavnými zásadami tímovej práce, organizačným usporiadaním tímovej spoločnosti, v ktorej sú výrobné i nevýrobné činnosti založené na práci v samostatných tímoch a na ich vzájomnej spolupráci pri dosahovaní cieľov podniku.

Program:

 • Tímová spoločnosť. Prečo je tímová práca dôležitá, aké má prínosy?
 • Princípy tímovej práce. Základné podmienky pre tímovú prácu.
 • Charakteristiky efektívneho tímu.
 • Fázy vývoja tímu.
 • Postup zavádzania tímovej práce.
 • Spoločné ciele tímu.
 • Systém motivácie a odmeňovania
Viac info

Pre deti

Pestrá ponuka jazykových kurzov, workshopov, krúžkov či denných letných táborov pre deti.


Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva n.o., Akadémia vzdelávania, váš partner pre celoživotné vzdelávanie, vzdelanie, kurz, kurzy, odborné kurzy, kvalitné kurzy, rekvalifikačné kurzy, rekvalifikačný kurz, akreditovaný kurz, akreditovaný rekvalifikačný, akreditovaný rekvalifikačný kurz, jazykové kurzy, jazykový kurz, kvalitný jazykový kurz, doučka, doučko, doučovanie online, doučovanie individuálne, seminár, odborné semináre, online semináre, školenia, online školenie, webináre, projekty, online, dištančne, dištančny, prezenčne, prezenčny, skupinovo, skupinovy, skupinkovo, skupinkovy, individuálne, individuálny, jazykovka, jazyky, jazyková škola, pre deti, pre deti mš, pre deti v predškolskom veku, pre deti základnej školy, pre deti zš, pre študentov, pre mládež, pre žiakov, teen, pre dospelých, pre seniorov, pre firmu, pre firmy, pre začiatočníkov, pre začiatočníka, pre stredne pokročilých, pre pokročilých

pre deti

online
doučovanie, doučko
doučko pre žiakov základnej školy
doučko pre žiakov strednej školy
Wow English pre deti materskej školy
Wow English pre deti základnej školy
nemčina pre žiakov základnej školy
nemčina pre malých školákov
nemčina pre veľkých školákov
príprava na maturitu
denné letné tábory
brick by brick – malý konštruktér 3-6 rokov
brick by brick – veľký inžinier 6-12 rokov

jazykové kurzy – jazykový kurz

angličtina – kurzy angličtiny

štandard kurzy
direct method
individuálny kurz
kurz šitý na mieru
príprava na maturitu
príprava na medzinárodné certifikáty
krok za krokom
angličtina online
doučovanie z angličtiny
doučko – doučovanie
doučko pre žiakov základnej školy
doučko pre žiakov strednej školy
Wow English pre deti materskej školy
Wow English pre deti základnej školy
odborné a špecializované kurzy – Konverzačný kurz
odborné a špecializované kurzy – Krátkodobé tréningy
odborné a špecializované kurzy – Obchodný cudzí jazyk
odborné a špecializované kurzy – Cudzí jazyk v profesijnej praxi
odborné a špecializované kurzy – Pre právnikov
odborné a špecializované kurzy – Pre medikov
odborné a špecializované kurzy – Pre opatrovateľky
odborné a špecializované kurzy – Pre IT-čkárov
odborné a špecializované kurzy – Pre pomocný personál v cestovnom ruchu, hotelierstvo
odborné a špecializované kurzy – Cudzí jazyk vo výrobe
odborné a špecializované kurzy – Pre technikov

nemčina – kurzy nemčiny

štandard kurzy
direct method
individuálny kurz
kurz šitý na mieru
príprava na maturitu
príprava na medzinárodné certifikáty
krok za krokom
nemčina online
doučovanie z nemčiny
doučko – doučovanie
doučko pre žiakov základnej školy
doučko pre žiakov strednej školy
nemčina pre žiakov základnej školy
odborné a špecializované kurzy – Konverzačný kurz
odborné a špecializované kurzy – Krátkodobé tréningy
odborné a špecializované kurzy – Obchodný cudzí jazyk
odborné a špecializované kurzy – Cudzí jazyk v profesijnej praxi
odborné a špecializované kurzy – Pre právnikov
odborné a špecializované kurzy – Pre medikov
odborné a špecializované kurzy – Pre opatrovateľky
odborné a špecializované kurzy – Pre IT-čkárov
odborné a špecializované kurzy – Pre pomocný personál v cestovnom ruchu, hotelierstvo
odborné a špecializované kurzy – Cudzí jazyk vo výrobe
odborné a špecializované kurzy – Pre technikov
odborné a špecializované kurzy – Pre inštruktorov lyžovania a snowboardu

francúzština – kurzy francúzštiny

štandard kurzy
direct method
individuálny kurz
kurz šitý na mieru
príprava na maturitu
príprava na medzinárodné certifikáty
krok za krokom
francúzština online
doučovanie z francúzštiny
doučko – doučovanie
doučko pre žiakov základnej školy
doučko pre žiakov strednej školy

španielčina – kurzy španielčiny

štandard kurzy
direct method
individuálny kurz
kurz šitý na mieru
príprava na maturitu
príprava na medzinárodné certifikáty
krok za krokom
španielčina online
doučovanie zo španielčiny
doučko – doučovanie
doučko pre žiakov základnej školy
doučko pre žiakov strednej školy

taliančina – kurzy taliančiny

štandard kurzy
direct method
individuálny kurz
kurz šitý na mieru
príprava na maturitu
príprava na medzinárodné certifikáty
krok za krokom
taliančina online
doučovanie z taliančiny
doučko – doučovanie
doučko pre žiakov základnej školy
doučko pre žiakov strednej školy

ruština – kurzy ruštiny

štandard kurzy
direct method
individuálny kurz
kurz šitý na mieru
príprava na maturitu
príprava na medzinárodné certifikáty
krok za krokom
ruština online
doučovanie z ruštiny
doučko – doučovanie
doučko pre žiakov základnej školy
doučko pre žiakov strednej školy

slovenčina pre cudzincov

direct method
individuálny kurz
kurz šitý na mieru
krok za krokom
slovenčina pre cudzincov online
doučovanie

akreditované rekvalifikačné kurzy – akreditovaný rekvalifikačný kurz

lektor / lektorka
účtovník / účtovníčka / účtovníctvo / podvojné účtovníctvo
odborná príprava na prevádzkovanie pohrebiska
kaderník / kaderníčka / barber
kozmetik / kozmetička
manikér / manikérka / manikúra
pedikér / pedikérka / pedikúra

odborné semináre – odborný seminár – seminár – webinár

Prebiehajúce ročné zúčtovanie dane za 2019 a legislatívne zmeny 2020
Daň z pridanej hodnoty v roku 2019 a zmeny od 1.1.2020
Ochrana osobných údajov v praxi obecných úradov
Novela zákona č.131/2010Z.z. o pohrebníctve a jej zavádzanie do praxe
Agenda mzdovej účtovníčky po koronakríze

Firemné vzdelávanie

Metóda KAIZEN – Trvalé zlepšovanie
LEAN manufacturing – štíhly podnik
Metóda SMED
Metóda 5S
Personálny management
Projektové riadenie
Projektové riadenie
Motivácia k výkonu
Optimalizácia logistiky
TPM – totálne produktívna údržba
Logistika – Analýza, návrh, prínosy, problémy
Riešenie problémov
Tímová práca

profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov

Funkčné aktualizačné vzdelávanie
Semináre pedagogiky Franza Ketta
Kredity pre učiteľov – Odborné kurzy
Kredity pre učiteľov – Mediačné zručnosti v práci učiteľa
Kredity pre učiteľov – Asertivita

ikt vzdelávanie

online

kurzy pre firmy

kurzy pre dospelých

projekty

Rozvoj kľúčových kompetencií vo verejnom sektore – celoživotné vzdelávanie 21. storočia

Tvorba koncepcie regionálnej výchovy a vzdelávania Horného Liptova do roku 2029 v kontexte zlepšenia podmienok pre zvýšenie zamestnanosti a rozvoj podnikania v regióne

Viac info

Najobľúbenejšie kurzy

Aktuálne najviac žiadané kurzy


najpopulárnejšie kurzy, najžiadanejšie kurzy, najobľúbenejšie kurzy

Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva n.o.

Akadémia vzdelávania, Váš partner pre celoživotné vzdelávanie/h2>Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva n.o., Akadémia vzdelávania, váš partner pre celoživotné vzdelávanie, vzdelanie, kurz, kurzy, odborné kurzy, kvalitné kurzy, rekvalifikačné kurzy, rekvalifikačný kurz, akreditovaný kurz, akreditovaný rekvalifikačný, akreditovaný rekvalifikačný kurz, jazykové kurzy, jazykový kurz, kvalitný jazykový kurz, doučka, doučko, doučovanie online, doučovanie individuálne, seminár, odborné semináre, online semináre, školenia, online školenie, webináre, projekty, online, dištančne, dištančny, prezenčne, prezenčny, skupinovo, skupinovy, skupinkovo, skupinkovy, individuálne, individuálny, jazykovka, jazyky, jazyková škola, pre deti, pre deti mš, pre deti v predškolskom veku, pre deti základnej školy, pre deti zš, pre študentov, pre mládež, pre žiakov, teen, pre dospelých, pre seniorov, pre firmu, pre firmy, pre začiatočníkov, pre začiatočníka, pre stredne pokročilých, pre pokročilých

kurzy, rekvalifikačné kurzy, jazykové kurzy, doučka, odborné semináre, školenia, webináre, projekty, online, dištančne, prezenčne, skupinovo, individuálne

jazykové kurzy – jazykový kurz

angličtina – kurzy angličtiny

štandard kurzy
direct method
individuálny kurz
kurz šitý na mieru
príprava na maturitu
príprava na medzinárodné certifikáty
krok za krokom
angličtina online
doučovanie z angličtiny
doučko – doučovanie
doučko pre žiakov základnej školy
doučko pre žiakov strednej školy
Wow English pre deti materskej školy
Wow English pre deti základnej školy
odborné a špecializované kurzy – Konverzačný kurz
odborné a špecializované kurzy – Krátkodobé tréningy
odborné a špecializované kurzy – Obchodný cudzí jazyk
odborné a špecializované kurzy – Cudzí jazyk v profesijnej praxi
odborné a špecializované kurzy – Pre právnikov
odborné a špecializované kurzy – Pre medikov
odborné a špecializované kurzy – Pre opatrovateľky
odborné a špecializované kurzy – Pre IT-čkárov
odborné a špecializované kurzy – Pre pomocný personál v cestovnom ruchu, hotelierstvo
odborné a špecializované kurzy – Cudzí jazyk vo výrobe
odborné a špecializované kurzy – Pre technikov

nemčina – kurzy nemčiny

štandard kurzy
direct method
individuálny kurz
kurz šitý na mieru
príprava na maturitu
príprava na medzinárodné certifikáty
krok za krokom
nemčina online
doučovanie z nemčiny
doučko – doučovanie
doučko pre žiakov základnej školy
doučko pre žiakov strednej školy
nemčina pre žiakov základnej školy
odborné a špecializované kurzy – Konverzačný kurz
odborné a špecializované kurzy – Krátkodobé tréningy
odborné a špecializované kurzy – Obchodný cudzí jazyk
odborné a špecializované kurzy – Cudzí jazyk v profesijnej praxi
odborné a špecializované kurzy – Pre právnikov
odborné a špecializované kurzy – Pre medikov
odborné a špecializované kurzy – Pre opatrovateľky
odborné a špecializované kurzy – Pre IT-čkárov
odborné a špecializované kurzy – Pre pomocný personál v cestovnom ruchu, hotelierstvo
odborné a špecializované kurzy – Cudzí jazyk vo výrobe
odborné a špecializované kurzy – Pre technikov
odborné a špecializované kurzy – Pre inštruktorov lyžovania a snowboardu

francúzština – kurzy francúzštiny

štandard kurzy
direct method
individuálny kurz
kurz šitý na mieru
príprava na maturitu
príprava na medzinárodné certifikáty
krok za krokom
francúzština online
doučovanie z francúzštiny
doučko – doučovanie
doučko pre žiakov základnej školy
doučko pre žiakov strednej školy

španielčina – kurzy španielčiny

štandard kurzy
direct method
individuálny kurz
kurz šitý na mieru
príprava na maturitu
príprava na medzinárodné certifikáty
krok za krokom
španielčina online
doučovanie zo španielčiny
doučko – doučovanie
doučko pre žiakov základnej školy
doučko pre žiakov strednej školy

taliančina – kurzy taliančiny

štandard kurzy
direct method
individuálny kurz
kurz šitý na mieru
príprava na maturitu
príprava na medzinárodné certifikáty
krok za krokom
taliančina online
doučovanie z taliančiny
doučko – doučovanie
doučko pre žiakov základnej školy
doučko pre žiakov strednej školy

ruština – kurzy ruštiny

štandard kurzy
direct method
individuálny kurz
kurz šitý na mieru
príprava na maturitu
príprava na medzinárodné certifikáty
krok za krokom
ruština online
doučovanie z ruštiny
doučko – doučovanie
doučko pre žiakov základnej školy
doučko pre žiakov strednej školy

slovenčina pre cudzincov

direct method
individuálny kurz
kurz šitý na mieru
krok za krokom
slovenčina pre cudzincov online
doučovanie

akreditované rekvalifikačné kurzy – akreditovaný rekvalifikačný kurz

lektor / lektorka
účtovník / účtovníčka / účtovníctvo / podvojné účtovníctvo
odborná príprava na prevádzkovanie pohrebiska
kaderník / kaderníčka / barber
kozmetik / kozmetička
manikér / manikérka / manikúra
pedikér / pedikérka / pedikúra

odborné semináre – odborný seminár – seminár – webinár

Prebiehajúce ročné zúčtovanie dane za 2019 a legislatívne zmeny 2020
Daň z pridanej hodnoty v roku 2019 a zmeny od 1.1.2020
Ochrana osobných údajov v praxi obecných úradov
Novela zákona č.131/2010Z.z. o pohrebníctve a jej zavádzanie do praxe
Agenda mzdovej účtovníčky po koronakríze

Firemné vzdelávanie

Metóda KAIZEN – Trvalé zlepšovanie
LEAN manufacturing – štíhly podnik
Metóda SMED
Metóda 5S
Personálny management
Projektové riadenie
Projektové riadenie
Motivácia k výkonu
Optimalizácia logistiky
TPM – totálne produktívna údržba
Logistika – Analýza, návrh, prínosy, problémy
Riešenie problémov
Tímová práca

profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov

Funkčné aktualizačné vzdelávanie
Semináre pedagogiky Franza Ketta
Kredity pre učiteľov – Odborné kurzy
Kredity pre učiteľov – Mediačné zručnosti v práci učiteľa
Kredity pre učiteľov – Asertivita

ikt vzdelávanie

online

kurzy pre firmy

kurzy pre dospelých

pre deti

online
doučovanie, doučko
doučko pre žiakov základnej školy
doučko pre žiakov strednej školy
Wow English pre deti materskej školy
Wow English pre deti základnej školy
nemčina pre žiakov základnej školy
nemčina pre malých školákov
nemčina pre veľkých školákov
príprava na maturitu
denné letné tábory
brick by brick – malý konštruktér 3-6 rokov
brick by brick – veľký inžinier 6-12 rokov

projekty

Rozvoj kľúčových kompetencií vo verejnom sektore – celoživotné vzdelávanie 21. storočia

Tvorba koncepcie regionálnej výchovy a vzdelávania Horného Liptova do roku 2029 v kontexte zlepšenia podmienok pre zvýšenie zamestnanosti a rozvoj podnikania v regióne

Viac info

Neviete si vybrať?

Potrebujete viac informácii či nezáväzne objednať kurz? Radi Vám pomôžeme!

Kontaktujte nás cez formulár alebo telefonicky.


  Najobľúbenejšie kurzy