Mesto: Liptovský Mikuláš, Online

MS Excel

ponukaKurzy digitálnych zručnostíMS Excel

Kurzy MS Excel

MS Office – Excel
MS Excel I. – začiatočníci

vzdelávacia aktivita: 2 dni

Úvod do programu Excel je určený pre užívateľov, ktorí majú veľmi málo praktických skúseností a často majú problémy pri používaní základných operácií na návrhu tabuliek. U samoukov je niekedy klasická mylná predstava napr., že znalosť jedného druhu kopírovania je postačujúca, no Excel ich pozná minimálne 6 a každý spôsob je vhodný pre iné použitie. Iný príklad: užívateľ síce pozná nástroj filter a zoradenie, nevie však koncept databázovej tabuľky a nevie ju správne navrhnúť. Na tieto základné oblasti, na ktoré sa kurz zameriava.

Záujemca o tento kurz by mal ovládať základy práce s PC ,Windows a vedel sa orientovať v súboroch systému Windows, tieto vedel kopírovať , premiestňovať na ľubovoľné miesto

RezerváciaKontakt

MS Office – Excel
MS Excel II. – mierne pokročilí

vzdelávacia aktivita: 2 dni

Vhodný pre mierne pokročilých je zameraný na tabuľky obsahujúce dáta, ktoré sa učíme vytvárať prehľadné tabuľky a cez vzorce a funkcie dopočítať ďalšie dáta. Tiež je zameraný na prehľad nástrojov a funkcií, pomocou ktorých môžeme dáta analyzovať a získavať rôzne výstupy. Kurz je učený pre všetkých, ktorí pracujú s rôznymi údajmi a tieto potrebujú nejakým spôsobom spracovať ,alebo ich len sprehľadniť

Záujemca o tento kurz by mal mať zvládnuté úvod do Excelu na úrovni kurzu Excel I.

RezerváciaKontakt

MS Office – Excel
MS Excel III. – pokročilí

vzdelávacia aktivita: 2 dni

Kurz vhodný pre pokročilých je zameraný na analýzu dát pomocou kontingenčných tabuliek, naučíme sa pracovať s veľkými tabuľkami a používať funkcie dôležité pre základy štatistických výpočtov.

Kurz je určený záujemcom, ktorí pracujú s množstvom údajov potrebných na štatistické spracovanie.

Absolvujú dôležitú praktickú časť , kde vytvárajú šablónu databázovej tabuľky, učia sa pripravovať automaticky počítaných hodnôt v tabuľke, príprava prehľadov a vytvárania filtrov pre súčasné filtrovanie viacerých tabuliek a grafov súčasne.

Záujemca o tento kurz by mal mať zvládnuté vedomosti na úrovni kurzu Excel II.

RezerváciaKontakt

MS Office – Excel
MS Excel v praxi

vzdelávacia aktivita: 1 deň

Riešenie praktických úloh je kurz riešený formou konzultácií, kde sa preberá ľubovoľná téma o ktorú má zákazník záujem. Je určený na precvičovanie znalostí ľubovoľných tém, ktoré sú súčasťou práce v zamestnaní. Zaujímavý môže byť napr. pre záujemcov o ľubovoľný vyšší kurz, ktorým chýbajú niektoré základné znalosti (čo zistili napr. pri testovaní), nechcú však absolvovať celý základný kurz.

RezerváciaKontakt

Začiatok a koniec kurzu môže byť operatívne posunutý !

  • Vzdelávacia aktivita: vyučovacích hodín
  • Cena: € s DPH za kompletný kurz
  • Osvedčenie: ÁNO, absolvent získa Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu
  • Kurz je rekvalifikácia: ÁNO

Nezáväzná rezerváciaStiahnuť prihlášku

Najbližší termín:

kontaktujte nás

Mám záujem

Kontaktujte nás


    Podobné kurzy