Mesto: Liptovský Mikuláš, Online

MS Word

ponukaKurzy digitálnych zručnostíMS Word

Kurzy MS Word:

MS Office – Word
MS Word I. – začiatočníci

vzdelávacia aktivita: 2 dni

Vzdelávací kurz WORD I. je určený pre účastníkov, ktorí nemajú žiadne skúsenosti s programom Word, tiež pre samoukov, ktorí majú len veľmi málo skúseností s úpravami textu. Hlavné témy sú práca s textom, jeho formátovanie, efektívne písanie, práca s grafikou, s obrázkami a tiež s internými grafickými nástrojmi ako napríklad vkladanie grafu a SmartArtu.

Účastník by mal ovládať základy práce s počítačom a to aspoň a úrovni Základy práce s počítačom. Dôležité je najmä, aby vedel pracovať so súbormi a orientovať sa v súborovom systéme Windows, vedel dáta kopírovať a premiestňovať na ľubovoľné miesto podľa potreby.

RezerváciaKontakt

MS Office – Word
MS Word II. – mierne pokročilí

vzdelávacia aktivita: 2 dni

Začiatok kurzu je zameraný na pokročilé úpravy textu a zoznamov, typografických úprav a tiež štýlmi , ktorých znalosť je základom pre kohokoľvek , kto pracuje s väčšími dokumentami. Následne sa kurz zameriava na pokročilejšiu prácu s grafikou. Je to pokročilejšia práca s obrázkami, tabuľkami a to buď internými alebo importovanými z Excelu.

Účastník by mal ovládať na začiatku aspoň základnú prácu s textom vo Worde minimálne na úrovni WORD I pre začiatočníkov. Je dôležité ,aby vedel používať formáty písma, formáty odseku na určenie pozície textu v rámci strany a vedel tlačiť základné dokumenty ako je žiadosť , list alebo životopis.

RezerváciaKontakt

MS Office – Word
MS Word III. – pokročilí

vzdelávacia aktivita: 2 dni

Vzdelávací kurz WORD III je zameraný na tvorbu veľkého dokumentu , ktorý má atribúty väčšej oficiálnej práce začínajúc nadpismi , následne číslovaním strán, vytvorením zoznamu literatúry a citácií a tiež tvorbou poznámok pod čiarou.

V ďalšom sa kurz zameriava na kancelárske nástroje, hlavne na hromadnú korešpondenciu pre tlačenie veľkého množstva obálok , taktiež na nástroje na revíziu dokumentu , ktorú často používame pri písaní zmlúv. Na záver sa kurz venuje tvorbe šablón , ktoré sú dôležité pre efektívnu prácu radových zamestnancov.

Účastník by mal na začiatku ovládať prácu na úrovni WORD II pre mierne pokročilých. Hlavne aby ovládal formátovanie písma a odseku, prácu a tabulátorom , štýly a zalamovania textu na grafike.

RezerváciaKontakt

MS Office – Word
MS Word v praxi

vzdelávacia aktivita: 1 deň

Riešenie praktických úloh je formou konzultácií, kde môže účastník navrhnúť ľubovoľnú tému, ktorú potrebuje vyriešiť v svojom zamestnaní.

Tiež môže byť zaujímavý pre záujemcov, ktorí chcú niektorý z ľubovoľných vyšších kurzov, ale zistili, že im chýbajú niektoré znalosti, ale nechcú, alebo nemôžu absolvovať celý kurz

RezerváciaKontakt

Začiatok a koniec kurzu môže byť operatívne posunutý !

  • Vzdelávacia aktivita: vyučovacích hodín
  • Cena: € s DPH za kompletný kurz
  • Osvedčenie: ÁNO, absolvent získa Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu
  • Kurz je rekvalifikácia: ÁNO

Nezáväzná rezerváciaStiahnuť prihlášku

Najbližší termín:

kontaktujte nás

Mám záujem

Kontaktujte nás


    Podobné kurzy