Odborná príprava na prevádzkovanie pohrebiska / pohrebnej služby

×Začiatok a koniec kurzu môže byť operatívne posunutý !

Cieľ kurzu:

Cieľom kurzu je poskytnúť komplex odborných poznatkov a príslušných zručností nevyhnutných k potrebnému profesionálnemu prevádzkovaniu pohrebiska / pohrebnej služby.
Cieľová skupina:

Prevádzkovatelia pohrebiska / pohrebnej služby v rámci živnosti, ktorí budú prevádzkovať pohrebné služby v súlade so zákonom č. 131/2010 Z.z.
Obsahová náplň kurzu: 

Absolvent vzdelávacieho programu „Pohrebisko / Pohrebná služba“získa odborné poznatky a zručnosti potrebné k prevádzkovaniu pohrebiska / pohrebnej služby v zmysle zákona 131/2010. Nadobudnuté vedomosti súvisia s technickým, prevádzkovým vybavením pohrebiska / pohrebnej služby, s postupmi pri preprave, pochovávaní, dočasnom uložení a vystavení ľudských pozostatkov, predpisov BOZP pri realizácii činností pohrebiska / pohrebnej služby, či legislatívy a predpisov prevádzkovania pohrebiska / pohrebnej služby, psychologických aspektov rokovania a komunikácie s pozostalými.
Uplatnenie absolventa:

Prevádzkovanie pohrebiska / pohrebnej služby, krematória v zmysle zákona 131/2010.

Termín: otvára sa štvrťročne
Miesto realizácie: Liptovský Mikuláš
Vzdelávacia aktivita: 70 / 60 / 60 vyučovacích hodín
Cena: 
prevádzkovanie pohrebiska:  262,5 € s DPH
prevádzkovanie pohrebnej služby:  225 € s DPH
prevádzkovanie krematória:  225 € s DPH

ZĽAVA: cena pri zakúpení balíka prevádzkovanie pohrebiska a prevádzkovanie pohrebnej služby: 425 € s DPH

Osvedčenie: Absolvent získa Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu
Kurz je rekvalifikácia: ÁNO


Prevádzkovanie pohrebiska
  • 70 VH –  prevádzkovanie pohrebiska
  • samoplatci – možná zľava do 30%              
Prevádzkovanie pohrebnej služby
  • 60 VH – prevádzkovanie pohrebnej služby
  • samoplatci – možná zľava do 30%
Prevádzkovanie krematória
  • 60 VH – prevádzkovanie krematória
  • -