Odborná príprava na prevádzkovanie pohrebiska / pohrebnej služby

×Začiatok a koniec kurzu môže byť operatívne posunutý !
Cieľ kurzu:

Cieľom kurzu je poskytnúť komplex odborných poznatkov a príslušných zručností nevyhnutných k potrebnému profesionálnemu prevádzkovaniu pohrebiska / pohrebnej služby.

Cieľová skupina:

Prevádzkovatelia pohrebiska / pohrebnej služby v rámci živnosti, ktorí budú prevádzkovať pohrebné služby v súlade so zákonom č. 131/2010 Z.z.

Obsahová náplň kurzu: 

Absolvent vzdelávacieho programu „Pohrebisko / Pohrebná služba“získa odborné poznatky a zručnosti potrebné k prevádzkovaniu pohrebiska / pohrebnej služby v zmysle zákona 131/2010. Nadobudnuté vedomosti súvisia s technickým, prevádzkovým vybavením pohrebiska / pohrebnej služby, s postupmi pri preprave, pochovávaní, dočasnom uložení a vystavení ľudských pozostatkov, predpisov BOZP pri realizácii činností pohrebiska / pohrebnej služby, či legislatívy a predpisov prevádzkovania pohrebiska / pohrebnej služby, psychologických aspektov rokovania a komunikácie s pozostalými.

Uplatnenie absolventa:

Prevádzkovanie pohrebiska / pohrebnej služby v zmysle zákona 131/2010.
 
Termín: otvára sa štvrťročne
Vzdelávacia aktivita: 70/60 vyučovacích hodín
Cena: od 225 € s DPH za kurz
Osvedčenie: Absolvent získa Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu
Kurz je rekvalifikácia: ÁNO
Mám záujem
Prevádzkovanie pohrebiska / pohrebnej služby
  • 70 VH –  prevádzkovanie pohrebiska
  • 60 VH – prevádzkovabie pohrebnej služby
  • samoplatci – možná zľava do 30%