Odborné a špecializované kurzy angličtiny

Angličtina v profesijnej praxi

Kurz všeobecnej angličtiny je zameraný na osvojenie si jazykových zručností, ktoré umožnia absolventom ústne aj písomne komunikovať v rôznych situáciach bežného pracovného života.

Kurz je modulovo koncipovaný a je vhodný pre všetky vedomostné úrovne /od začiatočníkov až po pokročilých – A1, A2, B1, B2/

Termín: 24.9.2018 – 20.12.2018
Vzdelávacia aktivita: podľa dohody s firmou
Cena: bližšie info zasielame mailom po prvom kontakte
Mám záujem

Obchodná angličtina

Kurz je zameraný na  angličtinu v oblasti obchodu a marketingu

Absolvent bude pripravený ústne aj písomne komunikovať v každodenných situáciach obchodnej spoločnostii /komunikácia s klientom, zahraničným partnerom, dodávateľom a pod./

Kurz je modulovo koncipovaný pre všetky vedomostné úrovne /od začiatočníkov až po pokročilých – A1, A2, B1, B2 /

Termín: 24.9.2018 – 20.12.2018
Vzdelávacia aktivita: po dohode
Cena: bližšie info zasielame mailom po prvom kontakte
Mám záujem

Obchodná angličtina ONE – ONE

Kurz všeobecnej obchodnej angličtiny pre manažérov, ktorí preferujú individuálnu výučbu.

Vzdelávacia aktivita: podľa vzájomnej dohody
Cena: bližšie info zasielame mailom po prvom kontakte
Mám záujem

Konverzačný kurz

Kurz je zameraný na rozvoj a upevňovanie jazykových kompetencií najmä v ústnom prejave. Cieľom kurzu je odstránenie zábran a získanie istoty u klienta v komunikácii.

Klient si zároveň rozširuje slovnú zásobu a zdokonaľuje sa v diskusii a vyjadrovaní svojho názoru na široký okruh tém z každodenného a pracovného života.

Kurz sa môže zamerať na témy vybrané klientom.

Termín: 24.9.2018 – 20.12.2018
Vzdelávacia aktivita: individuálne alebo skupinovo
Cena: bližšie info zasielame mailom po prvom kontakte
Mám záujem

Kurz „Šitý na mieru“

Obsah kurzu sa prispôsobí požiadavkám klienta.

Vzdelávacia aktivita: podľa vzájomnej dohody
Cena: bližšie info zasielame mailom po prvom kontakte
Mám záujem

Krátkodobé tréningy

Tréningové programy zamerané na zdokonalenie zručností a techniky pri osobných stretnutiach, telefonickej komunikácii, písomnej komunikácii, prezentácii a vyjednávaní.

Vzdelávacia aktivita: podľa vzájomnej dohody
Cena: bližšie info zasielame mailom po prvom kontakte
Mám záujem

Angličtina pre pomocný personál v cestovnom ruchu

Kurz je určený pracovníkom reštaurácii, hotelov, cestovných kancelárii a všetkým, ktorí pracujú v oblasti turizmu.

Vzdelávacia aktivita: 24.9.2018 – 20.12.2018
Cena: bližšie info zasielame mailom po prvom kontakte
Mám záujem

Angličtina pre opatrovateľky

Kurz je zameraný na oblasť opatrovateľstva.

Vzdelávacia aktivita: 24.9.2018 – 20.12.2018
Cena: bližšie info zasielame mailom po prvom kontakte
Mám záujem

Angličtina vo výrobe

Kurz je zameraný na technickú angličtinu s cieľom naučiť poslucháčov komunikovať v bežných situáciach v oblasti výroby.

Vzdelávacia aktivita: 24.9.2018 – 20.12.2018
Cena: bližšie info zasielame mailom po prvom kontakte
Mám záujem

Špecializované kurzy

Kurzy sú určené tým, ktorí používajú angličtinu v konkrétnej profesijnej oblasti. Cieľom je rozvoj jazykového prejavu so zameraním na oblast konkrétnej odbornej terminológie.

Kurzy sú vhodné pre klientov, ktorých jazykové kompetencie vo všeobecnom anglickom jazyku sú minimálne na stupni stredne pokročilý.

PRÁVNICKÁ ANGLIČTINA

TECHNICKÁ ANGLIČTINA

ANGLIČTINA V MEDICÍNSKEJ PRAXI

ANGLIČTINA PRE  IT

ANGLIČTINA PRE CESTOVNÝ RUCH A HOTELIÉRSTVO

Vzdelávacia aktivita: 24.9.2018 – 20.12.2018
Cena: bližšie info zasielame mailom po prvom kontakte
Mám záujem