Odborné a špecializované kurzy nemčiny

Nemčina v profesijnej praxi

Kurz všeobecnej nemčiny je zameraný na osvojenie si jazykových zručnosti, ktoré umožnia absolventom ústne aj písomne komunikovať v rôznych situáciach bežného pracovného života.

Kurz je modulovo koncipovaný a je vhodný pre všetky vedomostné úrovne /od začiatočníkov až po pokročilých – A1, A2, B1, B2/
 

Termín: 14.01.2019 - 29.03.2019
Vzdelávacia aktivita: podľa dohody s firmou
Cena: bližšie info zasielame mailom po prvom kontakte
Mám záujem

Obchodná nemčina

Kurz je zameraný na  nemčinu v oblasti obchodu a marketingu.

Absolvent bude pripravený ústne aj písomne komunikovať v každodenných situáciach obchodnej spoločnostii /komunikácia s klientom, zahraničným partnerom, dodávateľom a pod./

Kurz je modulovo koncipovaný pre všetky vedomostné úrovne /od začiatočníkov až po pokročilých – A1, A2, B1, B2 /
 

Termín: 14.01.2019 - 29.03.2019
Vzdelávacia aktivita: po dohode
Cena: bližšie info zasielame mailom po prvom kontakte
Mám záujem

Konverzačný kurz

Kurz je zameraný na rozvoj a upevňovanie jazykových kompetencií najmä v ústnom prejave. Cieľom kurzu je odstránenie zábran a získanie istoty u klienta v komunikácii.

Klient si zároveň rozširuje slovnú zásobu a zdokonaľuje sa v diskusii a vyjadrovaní svojho názoru na široký okruh tém z každodenného a pracovného života.

Kurz sa môže zamerať na témy vybrané klientom.
 

Termín: 14.01.2019 - 29.03.2019
Vzdelávacia aktivita: individuálne alebo skupinovo
Cena: bližšie info zasielame mailom po prvom kontakte
Mám záujem

Kurz „Šitý na mieru“

Obsah kurzu sa prispôsobí požiadavkám klienta.

Vzdelávacia aktivita: podľa vzájomnej dohody
Cena: bližšie info zasielame mailom po prvom kontakte
Mám záujem

Krátkodobé tréningy

Tréningové programy zamerané na zdokonalenie zručností a techniky pri osobných stretnutiach, telefonickej komunikácii, písomnej komunikácii, prezentácii a vyjednávaní.

Vzdelávacia aktivita: podľa vzájomnej dohody
Cena: bližšie info zasielame mailom po prvom kontakte
Mám záujem

Nemčina pre inštruktorov lyžovania a snowboardu, ktorí chcú byť úspešní

Vedenie kurzu v nemčine, požiadavka na účastníkov – inštruktor lyžovania a snowboardu, nemčina minimálne na úrovni A2  https://www.goethe.de/ins/sk/sk/spr/kon/stu.html

Počet účastníkov: minimum 8, maximum 12

Charakteristika kurzu: Kurz je učený záujemcom o pozíciu inštruktora v nemecky hovoriacich krajinách. Účastník by mal mať po úspešnom absolvovaní kurzu základnú slovnú zásobu a vedieť používať výrazy v komunikácii so zástupcami lyžiarskej školy a ich klientmi. Na základe vedenia skúseného lektora tiež získa informácie o systéme výučby a vedenia lyžiarskych škôl v jednotlivých krajinách, resp. regiónoch, o odlišnostiach vo vzdelaní v tejto oblasti a spôsobe preukazovania dosiahnutého lyžiarskeho vzdelania.

Lektorské zabezpečenie: Skúsený inštruktor pre všetky lyžiarske disciplíny (zjazdové, bežecké a telemarkové lyžovanie, snowboard, freeride, skitouring) okrem výučby jazyka pre úspešné pôsobenie v lyžiarskej škole, ponúkne účastníkom kurzu aj svoje osobné skúsenosti z dlhoročného pôsobenia v rozličných zimných strediskách v Rakúsku, Švajčiarku, Francúzsku, USA a Austrálii.Termín: podľa záujmu
Vzdelávacia aktivita: intenzívne 4 dni v týždni lekcia v dĺžke trvania 90 min, teda v priebehu 2 týždňov celkom  8 lekcií po 90 minút
Cena: bližšie info zasielame mailom po prvom kontakte
Mám záujem

Nemčina pre pomocný personál v cestovnom ruchu

Kurz je určený pracovníkom reštaurácii, hotelov, cestovných kancelárii a všetkým, ktorí pracujú v oblasti turizmu.
 

Termín: 14.01.2019 - 29.03.2019
Vzdelávacia aktivita: individuálne alebo skupinovo
Cena: bližšie info zasielame mailom po prvom kontakte
Mám záujem

Nemčina pre opatrovateľky

Kurz je zameraný na oblasť opatrovateľstva.
 

Termín: 14.01.2019 - 29.03.2019
Vzdelávacia aktivita: individuálne alebo skupinovo
Cena: bližšie info zasielame mailom po prvom kontakte
Mám záujem

Špecializované kurzy

Kurzy sú určené tým, ktorí používajú nemčinu v konkrétnej profesijnej oblasti. Cieľom je rozvoj jazykového prejavu so zameraním na oblast konkrétnej odbornej terminológie.

Kurzy sú vhodné pre klientov, ktorých jazykové kompetencie vo všeobecnom nemeckom jazyku sú minimálne na stupni stredne pokročilý.

  • PRÁVNICKÁ NEMČINA
  • TECHNICKÁ NEMČINA
  • NEMČINA V NEMOCNICI
  • NEMČINA PRE CESTOVNÝ RUCH A HOTELIÉRSTVO
 
Termín: 14.01.2019 - 29.03.2019
Vzdelávacia aktivita: individuálne alebo skupinovo
Cena: bližšie info zasielame mailom po prvom kontakte
Mám záujem