Mesto: Humenné, Liptovský Mikuláš, Online

Odborné a špecializované

ponukajazykové kurzyodborné a špecializované

Odborné a špecializované jazykové kurzy sú určené tým, ktorí chcú používať cudzí jazyk v konkrétnej profesijnej oblasti. Cieľom je rozvoj jazykového prejavu so zameraním na oblast konkrétnej odbornej terminológie. Kurzy sú vhodné pre klientov, ktorých jazykové kompetencie v cudzom jazyku sú minimálne na stupni stredne pokročilý.

Odborné a špecializované jazykové kurzy
Konverzačný kurz

Kurz je zameraný na rozvoj a upevňovanie jazykových kompetencií najmä v ústnom prejave. Cieľom kurzu je odstránenie zábran a získanie istoty u študenta v komunikácii. Študent si zároveň rozširuje slovnú zásobu a zdokonaľuje sa v diskusii a vyjadrovaní svojho názoru na vyberaný okruh tém či široký okruh tém z každodenného a pracovného života.

Nezáväzná rezerváciaKontakt

Odborné a špecializované jazykové kurzy
Krátkodobé tréningy

Tréningové programy zamerané na zdokonalenie zručností a techniky pri osobných stretnutiach, telefonickej komunikácii, písomnej komunikácii, prezentácii a vyjednávaní. Vyučujeme v jazykoch: angličtina, nemčina, ruština.

Nezáväzná rezerváciaKontakt

Odborné a špecializované jazykové kurzy
Obchodný cudzí jazyk

Cudzí jazyk zameraný na oblasť obchod a marketing. Absolvent bude pripravený komunikovať v každodenných situáciach obchodnej spoločnosti ústne aj písomne – komunikácia s klientom, zahraničným partnerom, dodávateľom a pod. Kurz je modulovo koncipovaný pre všetky vedomostné úrovne – od začiatočníkov až po pokročilých. Vyučujeme v jazykoch: angličtina, nemčina a ruština.

Nezáväzná rezerváciaKontakt

Odborné a špecializované jazykové kurzy
Cudzí jazyk v profesijnej praxi

kurz je zameraný na osvojenie si jazykových zručností, ktoré umožnia absolventom ústne aj písomne komunikovať v rôznych situáciach bežného pracovného života a je vhodný pre všetky vedomostné úrovne – od začiatočníkov až po pokročilých. Vyučujeme v jazykoch: angličtina a nemčina.

Nezáväzná rezerváciaKontakt

Odborné a špecializované jazykové kurzy
Pre inštruktorov lyžovania a snowboardu

Kurz nemčiny pre inštruktorov v nemecky hovoriacich krajinách. Absolvent bude mať základnú slovnú zásobu a výrazy pre komunikáciu so zástupcami lyžiarskej školy a ich klientmi.Skúsený lektor pre všetky disciplíny (zjazdové, bežecké a telemarkové lyžovanie, snowboard, freeride, skitouring) ponúkne okrem výučby jazyka i svoje skúsenosti z dlhoročného pôsobenia v rozličných zimných strediskách v Rakúsku, Švajčiarku, Francúzsku, USA a Austrálii. Požadovaná nemčina – minimálne A2.

Nezáväzná rezerváciaKontakt

Odborné a špecializované jazykové kurzy
Pre právnikov

Kurz cudzieho jazyka pre právnikov je učený pre každého, kto sa potrebuje s istotou pohybovať vo svete práva. Vyučujeme v jazykoch: angličtina a nemčina.

Nezáväzná rezerváciaKontakt

Odborné a špecializované jazykové kurzy
Pre medikov

Cudzí jazyk v medicínskej praxi. Vyučujeme v jazykoch: angličtina a nemčina.

Nezáväzná rezerváciaKontakt

Odborné a špecializované jazykové kurzy
Pre opatrovateľky

Kurz sa zameriava na stránku jazyka, ktorú budete ako opatrovateľka naozaj potrebovať. Vyučujeme v jazykoch: angličtina a nemčina.

Nezáväzná rezerváciaKontakt

Odborné a špecializované jazykové kurzy
Pre IT-čkárov

Cudzí jazyk pre IT, zameraný na oblasť informačných technológií. Vyučujeme v jazykoch: angličtina a nemčina.

Nezáväzná rezerváciaKontakt

Odborné a špecializované jazykové kurzy
Pre pomocný personál v cestovnom ruchu, hotelierstvo

Kurz je určený pracovníkom reštaurácii, hotelov, cestovných kancelárii a všetkým, ktorí pracujú v oblasti turizmu. Vyučujeme v jazykoch: angličtina a nemčina.

Nezáväzná rezerváciaKontakt

Odborné a špecializované jazykové kurzy
Cudzí jazyk vo výrobe

Kurz ťa naučí komunikovať v bežných situáciach v oblasti výroby. Vyučujeme v jazykoch: angličtina a nemčina.

Nezáväzná rezerváciaKontakt

Odborné a špecializované jazykové kurzy
Pre technikov

Vyučujeme v jazykoch: angličtina a nemčina.

Nezáväzná rezerváciaKontakt

Naša ponuka vzdelávania zamestnancov vo firmách zahŕňa úvodnú bezplatnú nezáväznú konzultáciu v termíne, ktorý Vám vyhovuje u nás, alebo vo Vašej spoločnosti. Na základe konzultácie zistíme Vaše potreby a navrhneme Vám formu a rozsah vzdelávania tak, aby dosiahnutie vzdelávacích cieľov bolo čo najefektívnejšie. Na základe dohody urobíme vstupný audit jazykových kompetencií zamestnancov zaradených do vzdelávania. Následne na základe vstupných testov a pohovorov zaradíme zamestnancov do skupín a vytvoríme plán vzdelávania. Vzdelávanie priebežne monitorujeme. Kurz môže prebiehať priamo na pracovisku alebo v našich priestoroch a to formou skupinovej alebo individuálnej výučby.

KontaktNezáväzná rezervácia

Najbližší termín:

podľa záujmu

Mám záujem

Kontaktujte nás


    Podobné kurzy