Odborné semináre

Agenda mzdovej účtovníčky po koronakríze,…

Pozri

Ochrana osobných údajov v praxi obecných úradov

Pozri

Novela zákona č.131/2010Z.z. o pohrebníctve a jej zavádzanie do praxe …

Pozri

Prebiehajúce ročné zúčtovanie dane za rok 2019 a legislatívne zmeny 2020, …

Pozri