Preventívne poradenstvo podľa § 79 ods. 3 Zákona č. 138/2019 Z. z.


„ZAMESTNÁVATEĽ NAJMENEJ JEDENKRÁT ROČNE ZABEZPEČÍ PEDAGOGICKÝM ZAMESTNANCOM A ODBORNÝM ZAMESTNANCOM V PRACOVNOM ČASE PREVENTÍVNE PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVO A UMOŽNÍ IM ABSOLVOVAŤ PORADENSTVO ZAMERANÉ NA PREDCHÁDZANIE A ZVLÁDANIE AGRESIVITY, SEBAPOZNANIE A RIEŠENIE KONFLIKTOV.“

NAŠA PONUKA:


Modul 1 – Relaxácia
tréning zameraný na učenie sa rôznym relaxačným technikám, naučenie vnímania potrieb, aby sme vedeli byť stabilní, spokojní so sebou, trpezliví a vyrovnaní


Modul 2 – Syndróm vyhorenia
tréning zameraný na zvládanie tlaku v práci, predchádzaniu syndrómu vyhorenia


Modul 3 – Zvládanie agresivity
tréning zameraný na predchádzaniu vzniku konfliktov a agresivity, ale aj ich riešeniu a tréning protimanipulačných techníkCena za jeden modul: 15 € / účastník,  * minimálne 150 € / skupina


V prípade zájumu nás kontaktujte na: kurzy.pp@avtatry.sk