Register absolventov kontinuálneho vzdelávania


V súlade s §45 písm. g) zákona č. 317/2009 v Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme register absolventov kontinuálneho vzdelávania nasledovných akreditovaných programov:

Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácii v práci učiteľa – 1685/2017-KV
Mediačné zručnosti v práci učiteľa – 1696/2017-KV