Rekvalifikačné kurzy

Odborná príprava na prevádzkovanie pohrebiska / pohrebnej služby

Lektor

Sprievodca v cestovnom ruchu