Rekvalifikačné kurzy

Odborná príprava na prevádzkovanie pohrebiska / pohrebnej služby

Pedikér / Pedikérka

Manikér / Manikérka

Kaderník / Kaderníčka

Kozmetik / Kozmetička

Účtovník / Účtovníčka

Mediátor