Semináre pedagogiky Franza Ketta


PEDAGOGIKA FRANZA KETTA:
 
  • Pedagogický smer, ktorý vznikol v sedemdesiatych rokoch 20. storočia v Bavorsku; zakladateľmi boli sr. Esther Kafmannová a Franz Kett. 
  • Samostatný pedagogický systém, ktorý má svoje špecifické postupy, princípy, metódy práce a pomôcky a je vhodný pre všetky vekové skupiny.
  • Absolventi kurzu budú teoreticky a prakticky uvedení do techník a stratégií pedagogického smeru nazývaného Pedagogika Franza Ketta.
  • Spôsoby práce uvedeného pedagogického smeru sú efektívnym prostriedkom, ako u detí predškolského a mladšieho školského veku podporovať prosociálne kompetencie so zameraním na všímavosť a ohľaduplnosť k životu a svetu.

OBSAH KURZU:

  • Pohľad do historického a spoločenského kontextu pedagogického smeru
  • Didaktika Kettovej pedagogiky
  • Didaktické rozbory príkladov dobrej praxe

KURZ:  Úvod do pedagogiky Franza Ketta (40 hod.)
TERMÍN:  14.10. - 17.10.2020
MIESTO:  Centrum Božieho milosrdenstva, Hutnícka 2, Spišská Nová Ves
LEKTORI:  Dr. Theol. Tomáš Cyril Havel,  Mgr. Eva Muroňová, Ph.D.
CENA:  240 eur za kurz a celodennú stravu, 60 eur za ubytovanie (3 noci)
Stiahnuť záväznú prihlášku

EMAIL:  rharaga958@gmail.com
TEL:  0948 750 077