Slovenský jazyk pre cudzincov

Konverzačný kurz

Kurz je zameraný na rozvoj a upevňovanie jazykových kompetencií najmä v ústnom prejave. Cieľom kurzu je odstránenie zábran a získanie istoty u klienta v komunikácii.

Klient si zároveň rozširuje slovnú zásobu a zdokonaľuje sa v diskusii a vyjadrovaní svojho názoru na široký okruh tém z každodenného a pracovného života.

Kurz sa môže zamerať na témy vybrané klientom.

Kurz prebieha skupinovou alebo individuálnou formou.

Termín:
Vzdelávacia aktivita: individuálne alebo skupinovo
Cena: bližšie info zasielame mailom po prvom kontakte

Direct Method

 
Čím je Direct Method tak výnimočná?

Základným prvkom metódy je "riadená" konverzácia. Študent je motivovaný hovoriť od prvej hodiny, naučené slovíčka a frázy ihneď podľa inštrukcií učiteľa opakuje a precvičuje. Udržuje sa tempo a dynamika hodín tak, aby študenti boli sústredení na 100%. Túto metódu s úspechom vyučujeme vo firmách aj pre jednotlivcov, ktorí sa za krátky čas potrebujú naučiť čo najefektívnejšie používať cudzí jazyk.
 

 
 
 
Mám záujem  
Čo metóda študentom prinesie?
 • v pohode zvládať bežnú konverzáciu s cudzincom
 • zvýšiť si sebavedomie pri vyjadrovaní
 • zbaviť sa strachu z rozprávania
 • zvyknúť si na cudzí jazyk ako na materský jazyk
 • učit sa prirodzeným zpôsobom – rozprávaním
 • okamžite využívať získané vedomosti v praxi
 
Zúčastnite sa ukážkovej hodiny zadarmo
U nás si vyskúšate:
 • Dynamické hodiny - Výučba má spád a hodina je pre vás motivujúca
 • Komunikácia - Lektor vás doslova vtiahne do diania a rýchlo stratíte bariéru rozprávať
 • Bilingválne prostredie - Simulujeme bilingválne prostredie a preto sa jazyk učíte úplne prirodzene
 • Entuziastickí lektori - Naši učitelia vytvoria motivujúce prostredie a zapoja vás do konverzácie
 • Rýchle výsledky - Hodiny vás budú baviť, vďaka čomu budete napredovať rýchlejšie
 • Individuálny kurz v cene 150 €, 10 vyučovacích hodín pre jednu osobu, pre dvoch v cene 170€, pre troch 190€, pre štyroch 210€
 • Skupinový kurz  od 5 do 8 študentov je cena 155€ / osobu na 40 vyučovacích hodín.  
 
Mám záujem  

Štandard kurzy

Kurz všeobecnej jazykovej prípravy pre začiatočníkov, mierne pokročilých, stredne pokročilých a pokročilých. Kurz vyvážene rozvíja všetky jazykové zručnosti – rozprávanie, počúvanie, čítanie a písanie.
 
Termín:
Vzdelávacia aktivita: 2x2 vyučovacie hodiny / týždeň
Cena: bližšie info zasielame mailom po prvom kontakte