Slovenčina pre cudzincov

Štandard kurzy

Kurz všeobecnej jazykovej prípravy pre začiatočníkov, mierne pokročilých, stredne pokročilých a pokročilých. Kurz vyvážene rozvíja všetky jazykové zručnosti – rozprávanie, počúvanie, čítanie a písanie.
 

Termín: 14.01.2019 - 29.03.2019
Vzdelávacia aktivita: 2x2 vyučovacie hodiny / týždeň
Cena: bližšie info zasielame mailom po prvom kontakte
Mám záujem

Konverzačný kurz

Kurz je zameraný na rozvoj a upevňovanie jazykových kompetencií najmä v ústnom prejave. Cieľom kurzu je odstránenie zábran a získanie istoty u klienta v komunikácii.

Klient si zároveň rozširuje slovnú zásobu a zdokonaľuje sa v diskusii a vyjadrovaní svojho názoru na široký okruh tém z každodenného a pracovného života.

Kurz sa môže zamerať na témy vybrané klientom.

Kurz prebieha skupinovou alebo individuálnou formou.
 

Termín: 214.01.2019 - 29.03.2019
Vzdelávacia aktivita: individuálne alebo skupinovo
Cena: bližšie info zasielame mailom po prvom kontakte
Mám záujem