O nás

Akadémia vzdelávania je najväčšou a najstaršou organizáciou celoživotného vzdelávania na Slovensku. Bola založená v roku 1952 a od roku 1995 pracovala ako nezávislé občianske združenie. Akadémia vzdelávania pôsobila prostredníctvom siete pobočiek a pracovísk prakticky na celom území Slovenskej republiky. Rok 2013 bol "prelomový" v organizácii a pôsobení AV. Pobočky niektorých miest začali pracovať ako samostatný právny subjekt.

Široká ponuka vzdelávacích aktivít Akadémie vzdelávania bola zameraná predovšetkým na rozvoj kvalifikácie, rekvalifikáciu a výcvik zamestnancov a nezamestnaných. Realizovalo sa celé spektrum vzdelávania zamerané na manažérsku prípravu, tréningy na rozvoj zručností, systematické jazykové vzdelávanie pre všetky vekové kategórie, profesijné kurzy pre robotnícke povolania. Zabezpečovali sme prípravné kurzy na výkon špeciálnych odborných činností, vyžadujúcich si odbornú spôsobilosť, či poradenstvo pre trh práce. Súčasné subjekty Akadémie vzdelávania tým nadviazali na prax AV. Máme bohaté skúsenosti s realizáciou vzdelávacích projektov a splnením Vašich požiadaviek na vzdelávanie.

Pôvodné portfólio Akadémie vzdelávania tvorilo viac ako 250 akreditovaných programov, v ktorých študovalo viac ako 50 tisíc poslucháčov ročne. To potvrdzuje bohaté praktické skúsenosti. Všetky novovzniknuté Akadémie vzdelávania Vám týmto ponúkajú a zabezpečia ako jazykové vzdelávanie, tak aj odborné vzdelávanie podľa zadefinovanej požiadavky. Realizujeme všetky aktivity zamerané na edukáciu ako detí, tak aj dospelých.

Našu filozofiu sme v tejto dobe postavili na práci s deťmi od útleho veku či už vo výchove a vzdelávaní v oblasti jazykov ako aj rozvoj logického myslenia pri práci s kreatívnimi stavebnicami. Dieťa je pre nás jedinečnou osobnosťou a k tomu sú prispôsobené aj naše vzdelávacie aktivity v inovačnom vzdelávaní pedagogických zamestnancov.

Špeciálnou kategóriu je zabezpečenie firemného vzdelávania na mieru. Vyučujú skúsení pedagógovia / lektori, ale aj špičkoví odborníci z praxe. Aj to je dôvod, prečo si veľa klientov vyberie aj v súčasnosti niektorú organizačnú jednotku z Akadémie vzdelávania .

Štatút organizácie