Projekty

15. marca 2020

Rozvoj kľúčových kompetencií vo verejnom sektore – celoživotné vzdelávanie 21. storočia

• projekty • rozvoj kľúčových kompetencií vo verejnom sektore – celoživotné vzdelávanie 21. storočia Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n.o. ul. 1. mája 697/26, Liptovský Mikuláš realizuje dopytovo-orientovaný projekt: „Rozvoj kľúčových kompetencií vo verejnom sektore – celoživotné vzdelávanie 21. storočia“ „Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje„ www.esf.gov.sk; www.minedu.sk Trvanie […]

Viac

15. marca 2020

Tvorba koncepcie regionálnej výchovy a vzdelávania Horného Liptova do roku 2029 v kontexte zlepšenia podmienok pre zvýšenie zamestnanosti a rozvoj podnikania v regióne

• projekty • Tvorba koncepcie regionálnej výchovy a vzdelávania Horného Liptova … Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n.o. ul. 1. mája 697/26, Liptovský Mikuláš realizuje projekt: „Tvorba koncepcie regionálnej výchovy a vzdelávania Horného Liptova do roku 2029 v kontexte zlepšenia podmienok pre zvýšenie zamestnanosti a rozvoj podnikania v regióne“ „Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu“ […]

Viac