Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n.o.

sa vo svojej činnosti orientuje na celoživotné vzdelávanie, ktorého obsahom je získavanie, rozširovanie a upevňovanie vedeckých, kultúrnych a spoločenských poznatkov v duchu humanizmu, demokracie a politického pluralizmu


Liptovský Mikuláš Poprad Humenné Letný denný tábor WoW detská jazyková škola
 

Detské jazykové vzdelávanie britskou metódou WattsenglishKreatívne vzdelávanie detí s pomocou Lega