Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n.o.

sa vo svojej činnosti orientuje na celoživotné vzdelávanie, ktorého obsahom je získavanie, rozširovanie a upevňovanie vedeckých, kultúrnych a spoločenských poznatkov v duchu humanizmu, demokracie a politického pluralizmu


Liptovský Mikuláš Poprad Humenné


Detské jazykové vzdelávanie britskou metódou Wattsenglish v Liptovskom Mikuláši


Kreatívne vzdelávanie detí s pomocou Lega v Liptovskom Mikuláši

   Liptovský Mikuláš Poprad Humenné