Mesto: Liptovský Mikuláš, Poprad, Online

Administratíva s MS OFFICE

ponukakurzy digitálnych zručnostíadministratíva s MS Office

Administratíva s MS Office – začiatočníci

Microsoft Excel: Úvod do práce s Excelom, Práca s hárkami a súbormi, Klávesové skratky, Zlučovanie buniek, Tvorba tabuliek, Základné formátovanie buniek, Jednoduché matematické vzorce, Štatistické vzorce – SUM, AVERAGE, MIN, MAX, COUNT, Kopírovanie vzorcov, Adresovanie buniek, Grafy, Microsoft Word: Práca s textom, Formátovanie, Tabulátory, Tabuľky, Štýly, Vkladanie objektov a odkazov, Nástroje na kontrolu rozloženia, Pokročilá tlač, Zabezpečenie Word dokumentu, Revidovanie dokumentu , Tvorba rozsiahlych dokumentov, Úvod do hromadnej korešpondencie, Tvorenie obálok a štítkov, Tvorenie listov a e-mailu, Úvod do tvorenia šablón, Elektronické formuláre, Microsoft Powerpoint: Tvorba prezentácií, Vkladanie nových snímok, Formátovanie snímok, Úprava prezentácie, Spustenie prezentácie, Tlač prezentácie

Vzdelávacia aktivita: 27 vyuč. hodín (9 stretnutí po 3 vh)
Cena: 540 € s DPH za kompletný kurz
Osvedčenie: absolvent získa Osvedčenie o absolvovaní
Kontakt: 0948 750 077

PrihláškaRezervácia

Administratíva s MS Office – pokročilí

Microsoft Excel: Filtrovanie a práca s obsiahlymi tabuľkami, Vkladanie obrázkov a tvarov, Nastavenia parametrov pre tlač, Pokročilý filter a jeho funkcie, Overovanie údajov – zoznam, Pokročilé formátovanie, Relatívne a absolútne adresovanie, Funkcie [možnosť prispôsobenia podľa náplne práce] (ROUND, ROUNDUP, CEILING, FLOOR, SUBTOTAL, IF, SUMIF, COUNTIF, AVERAGEIF, SUMIFS, COUNTIFS, FIND, TRIM…), Kontingenčné tabuľky a grafy, Microsoft Word: Nástroje na kontrolu rozloženia, Pokročilá tlač, Zabezpečenie Word dokumentu, Revidovanie dokumentu, Tvorba rozsiahlych dokumentov, Úvod do hromadnej korešpondencie, Tvorenie obálok a štítkov, Tvorenie listov a e-mailu, Úvod do tvorenia šablón, Elektronické formuláre, Microsoft Powerpoint: Tvorba prezentácií, Vkladanie nových snímok, Formátovanie snímok, Úprava prezentácie, Spustenie prezentácie, Tlač prezentácie

Vzdelávacia aktivita: 21 vyuč. hodín (7 stretnutí po 3 vh)
Cena: 420 € s DPH za kompletný kurz
Osvedčenie: absolvent získa Osvedčenie o absolvovaní
Kontakt: 0948 750 077

PrihláškaRezervácia

Kurz pre začiatočníkov začína v júli. V prípade samoplatcu je zľava 10% !

Začiatok a koniec kurzu môže byť operatívne posunutý !

Najbližší termín:

júl 2024

Mám záujem

Kontaktujte nás


    Podobné kurzy