Mesto: Humenné, Liptovský Mikuláš, Poprad, Online

Kaderník / Kaderníčka

ponukarekvalifikačné kurzykaderník / kaderníčka

Absolvent musí zvládnuť základné teoretické a odborno-profesionálne zručnosti, nutné pre výkon práce kaderníčky / kaderníka. Tento kurz je určený pre všetkých so stredným odborným vzdelaním (SOU), alebo stredoškolským vzdelaním, ktorí chcú pracovať v kaderníckom salóne, alebo si otvoriť živnosť.

Kurz vychádza z požiadaviek na kadernícku profesiu. Dôraz sa kladie na výcvik praktickej činnosti. Teoretická časť sa účelovo viaže k jednotlivým praktickým úkonom v práci kaderníčky (kaderníka). Praktickú časť účastníci absolvujú v kaderníckom salóne, alebo na tento účel vybavenom pracovisku. Učebný plán obsahuje: umývanie vlasov a vodová ondulácia, všetky typy strihania, farbenie vlasov, odfarbovanie vlasov, preparácia vlasov, regenerácia vlasov.

Nezáväzná registráciaStiahnuť prihlášku

Začiatok a koniec kurzu kaderník / kaderníčka môže byť operatívne posunutý !

Získali sme novú akreditáciu v rozsahu 450 vyučovacích hodín, ktorá je úplnou kvalifikáciou! T. z., že po ukončení kurzu už nebudete musieť absolvovať povinnú 6-mesačnú prax. Kurz získal akreditáciu v máji 2015.

  • Vzdelávacia aktivita: 450 vyučovacích hodín
  • Cena: 1 300 € s DPH za kompletný kurz (možnosť preplatenia cez REPAS, pre samoplatcov je možné poskytnúť zľavu vo výške v závislosti od počtu platiacich účastníkov)
  • Osvedčenie: ÁNO, absolvent získa Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu
  • Kurz je rekvalifikácia: ÁNO

Nezáväzná registráciaStiahnuť prihlášku

Najbližší termín:

2023

Mám záujem

Kontaktujte nás


    Podobné kurzy