Mesto: Humenné, Liptovský Mikuláš, Online

Štandard kurz

ponukajazykové kurzyštndard kurzy

Štandard kurzy sú najobľúbenejšie kurzy cudzieho jazyka určené všetkým, ktorí sa chcú naučiť nielen aktívne rozprávať, písať, rozumieť hovorenému slovu, čítať s porozumením, ale aj myslieť v cudzom jazyku.

Ponúkame všetky vedomostné úrovne od začiatočníkov až po pokročilých A1, A2, B1, B2, C1, C2. Jednotlivé vedomostné úrovne na seba plynule nadväzujú. Do jednotlivých stupňov záujemcov zaraďujeme na základe vstupného testu.

Kurzy sú koncipované tak, aby systematicky rozvíjali všetky jazykové kompetencie u študentov. Študent si postupne buduje slovnú zásobu, zoznamuje sa s gramatickými javmi, pravidlami, výnimkami, ustálenými slovnými spojeniami, je povzbudzovaný k samostatnému  používaniu jazyka v ústnom a písomnom prejave.

Nezáväzná rezervácia

  • Jazyk: angličtina, nemčina, francúzština, španielčina, taliančina, ruština
  • Výučba: prezenčne, online, skupinovo, individuálne
  • Určené pre: dospelých a mládež
  • Intenzita: 40×45 min. pre skupinový, 10×45 min. pre individuálny kurz
  • Cena skupinového kurzu: za 40 vyučovacích hodín (skupina 5 až 8 študentov) 155 € na osobu pre Liptovský Mikuláš, 145 € na osobu pre Humenné, 155 € na osobu pre Online štúdium
  • Cena individuálneho kurzu: za 10 vyučovacích hodín 150 € pre jednu osobu, (15€/hod. ak je 1 študent 9€/hod. ak sú 2 študenti, 7€/hod. ak sú 3 študenti)
  • Prihláška: Prihlášku je potrebné vyplniť, podpísať, preskenovať alebo odfotiť a odoslať na jazyky.lm@gmail.com
Najbližší termín:

kontaktujte nás

Mám záujem

Kontaktujte nás


    Podobné kurzy