Mesto: Liptovský Mikuláš, Online

Daň z pridanej hodnoty

ponukaodborné semináredaň z pridanej hodnoty v roku 2019 a zmeny od 2020

Aj v roku 2019 Národná rada Slovenskej republiky má na programe jesenného zasadnutia zmeny zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z.z., ktoré nadobudnú účinnosť dňom 1.1.2020. V rámci pripraveného seminára si vysvetlíme všetky dôležité zmeny zákona, ich dopad na prax a zároveň si objasníme aj súvisiace postupy.

Novelizácia k 1.1.2019, ktorá bola schvaľovaná pred rokom, priniesla významné zmeny pri prenájme a predaji nehnuteľností (§ 38), najmä v tom smere, že obmedzila možnosť voľby zdanenia predaja nehnuteľností a rozšírila povinnosť oslobodenia od dane. S tým súvisí následná povinnosť vrátenia časti odpočtu dane realizovaného pri nadobudnutí danej nehnuteľnosti (§ 54).

Ustanovenie § 38 a 54 patrí v zákone o DPH k tým náročnejším, preto sa na seminári budeme venovať tejto problematike podrobne.

Nezáväzná rezerváciaStiahnuť pozvánku a prihlášku

Program seminára:
Rok 2020
 • Novelizácia zákona o dani z pridanej hodnoty – zmeny účinné od 1.1.2020 vplyv zmien v texte zákona na prax platiteľov dane
 • Nové tlačivo daňového priznania k dani z pridanej hodnoty – upozornenie na zmeny v jednotlivých riadkoch – nové tlačivo sa použije po prvýkrát za január 2020
 • Nové tlačivo súhrnného výkazu, ktoré sa použije po prvýkrát za mesiace alebo štvrťroky r. 2020
Rok 2019
 • § 38 predaj nehnuteľností – posúdenie daňového režimu DPH pri predaji nehnuteľností: povinne oslobodené plnenie, povinne zdaňované plnenie, možnosť voľby, prenos daňovej povinnosti na kupujúceho, vrátene pomernej časti odpočtu dane (§54)
 • § 38 nájom nehnuteľností – posúdenie daňového režimu DPH pri nájme nehnuteľností: povinne oslobodené plnenie, povinne zdaňované plnenie, možnosť voľby)
 • § 69 ods. 2 a 3 – osoby povinné platiť daň správcovi dane pri nákupe tovaru a služieb od zahraničných osôb, určenie miesta dodania – §13,14,15,16
 • Diskusia – odpovede na otázky účastníkov

Účastníci seminára dostanú písomný materiál k danej problematike.

 • Termín: 19. február 2020 od 09.00 h
 • Miesto konania: Ul. 1. mája 117, Hotel KLAR, Liptovský Mikuláš
 • Cena a vzdelávacia aktivita: 40 eur, 6 h (1 deň)
 • Lektor: JUDr. Oľga Groszová, daňový poradca, člen SKDP

Nezáväzná rezerváciaStiahnuť pozvánku a prihlášku

Najbližší termín:

kontaktujte nás

Mám záujem

Kontaktujte nás


  Podobné kurzy