Mesto: Liptovský Mikuláš, Poprad, Online

Inovačné vzdelávanie

ponukaprofesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancovinovačné vzdelávanie

Inovačné vzdelávanie obsahuje nasledovné 4 programy:

  • Využitie inovatívnych prvkov pedagogiky celistvej výchovy Franza Ketta vo výchovno-vzdelávacom a vyučovacom procese
  • Implementácia prvkov Kettovej pedagogiky celistvej výchovy vo výchovno-vzdelávacom a vyučovacom procese formou legiend a rozprávok
  • Inkluzívne vzdelávanie v materskej škole a na 1. stupni základnej školy s využitím inovatívnych prvkov pedagogiky Franza Ketta
  • Inovatívna výučba environmentálnej výchovy v materskej škole a na 1. stupni základnej školy podľa pedagogiky Franza Ketta

Nezáväzná rezerváciaStiahnuť prihlášku

  • 🕑 Vzdelávacia aktivita: každý program obsahuje 50 (vyučovacích) hodín
  • 👍 Absolvovanie: Za absolvovanie inovačného vzdelávania v trvaní 50 hodín je príplatok za profesijný rozvoj vo výške 3 %. Maximálny príplatok za profesijný rozvoj za inovačné vzdelávanie je vo výške 9 %.
  • 👤 Cieľová skupina: Kategória PZ: učiteľ, Podkategórie PZ: učiteľ materskej školy, učiteľ prvého stupňa základnej školy

Najbližší termín:

kontaktujte nás

Mám záujem

Kontaktujte nás


    Podobné kurzy