Mesto: Liptovský Mikuláš, Poprad, Online

Inovačné vzdelávanie

ponukaprofesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancovinovačné vzdelávanie

Inovačné vzdelávanie obsahuje nasledovné 4 programy:

Využitie inovatívnych prvkov pedagogiky celistvej výchovy Franza Ketta vo výchovno-vzdelávacom a vyučovacom procese:

Inovačné vzdelávanie

 • Pohľad do historického a spoločenského kontextu pedagogického smeru – forma: prezenčná 6h
 • Didaktika Kettovej pedagogiky – forma: prezenčná 19h
 • Didaktické rozbory príkladov dobrej praxe – forma: prezenčná 15h / dištančná 10h
 • Dátum: 3.11.-18.11.2022 (3.11.-4.11.2022 prvý blok, 17.11.-18.11.2022 druhý blok + skúška)
 • Miesto konania: predpokladané miesto konania – Akadémia vzdelávania v Liptovskom Mikuláši,

Stiahnuť prihláškuNezáväzná rezervácia

Inkluzívne vzdelávanie v materskej škole a na 1. stupni základnej školy s využitím inovatívnych prvkov pedagogiky Franza Ketta:

Inovačné vzdelávanie

 • Teoretické uvedenie do problematiky inkluzívneho vzdelávania s využitím inovatívnych prvkov pedagogiky Franza Ketta – forma: prezenčná 8h
 • Špecifické spôsoby práce pedagogiky Franza Ketta podporujúce inkluzívne vzdelávanie – forma: prezenčná 12h / dištančná 7h
 • Aplikácia prvkov pedagogiky Franza Ketta do výchovno-vzdelávacieho a vyučovacieho procesu so zameraním na inklúziu – forma: prezenčná 15h / dištančná 8h
 • Dátum: 1.-2.12.2022 začiatok vzdelávania (prvý blok)
 • Miesto konania: predpokladané miesto konania – Akadémie vzdelávania v Liptovskom Mikuláši, alternatívne priestory Katolíckej univerzity v Ružomberku

Stiahnuť prihláškuNezáväzná rezervácia

Inovatívna výučba environmentálnej výchovy v materskej škole a na 1. stupni základnej školy podľa pedagogiky Franza Ketta:

Inovačné vzdelávanie

 • Teoretické uvedenie do problematiky environmentálnej výchovy podľa koncepcie pedagogiky Franza Ketta – forma: prezenčná 8h
 • Aplikácia konkrétnych spôsobov práce Franza Ketta so zacielením na environmentálnu výchovu – forma: prezenčná 15h / dištančná 7h
 • Reflexia nasmerovaná na vyhodnocovanie prostredia MŠ a 1. stupňa ZŠ – forma: prezenčná 12h / dištančná 8h
 • Dátum: 1.-2.12.2022 začiatok vzdelávania (prvý blok)
 • Miesto konania: predpokladané miesto konania – Akadémie vzdelávania v Liptovskom Mikuláši, alternatívne priestory Katolíckej univerzity v Ružomberku

Stiahnuť prihláškuNezáväzná rezervácia

Implementácia prvkov Kettovej pedagogiky celistvej výchovy vo výchovno-vzdelávacom a vyučovacom procese formou legiend a rozprávok:

Inovačné vzdelávanie

 • Teoretické uvedenie do problematiky implementácie prvkov pedagogiky Franza Ketta do výchovno-vzdelávacieho a vyučovacieho procesu pomocou legiend a rozprávok – forma: prezenčná 8h
 • Aplikácia Kettovej pedagogiky zaradením legiend a rozprávok do výchovno-vzdelávacieho a vyučovacieho procesu – forma: prezenčná 15h / dištančná 7h
 • Návrh vzdelávacích aktivít Kettovej pedagogiky zaradením legiend a rozprávok do výchovno-vzdelávacieho a vyučovacieho procesu – forma: prezenčná 12h / dištančná 8h
 • Dátum: 1.-2.12.2022 začiatok vzdelávania (prvý blok) pokračovanie druhého bloku bude v roku 2023
 • Miesto konania: predpokladané miesto konania – Akadémie vzdelávania v Liptovskom Mikuláši, alternatívne priestory Katolíckej univerzity v Ružomberku

Stiahnuť prihláškuNezáväzná rezervácia

 • 🕑  Vzdelávacia aktivita: každý program obsahuje 50 (vyučovacích) hodín
 • 💶  Cena: 1. program: 120€, 2. program: 90€, 3. program: 90€, 4. program: 90€
 • 👍  Absolvovanie: Príplatok za profesijný rozvoj (§ 14e zákona 553/2003 Z.z.) na sedem rokov je najviac v sume 12 %.
  Za jedno inovačné vzdelávanie v min. rozsahu 50 hodín je príplatok vo výške 3 %.
 • 👤  Cieľová skupina: kategória PZ: učiteľ, podkategórie PZ: učiteľ materskej školy, učiteľ prvého stupňa základnej školy. Inovačné vzdelávanie je určené pre všetky kategórie a podkategórie uvedené v cieľovej skupine, ktoré spĺňajú kvalifikačné predpoklady v súlade s platnou legislatívou bez definovania vyučovacieho predmetu.
 • 👤  Veľkosť skupiny: minimálna veľkosť skupiny je 12 účastníkov

Príplatok za profesijný rozvoj (§ 14e zákona 553/2003 Z.z.) na sedem rokov je najviac v sume 12 %. Za jedno inovačné vzdelávanie v min. rozsahu 50 hodín je príplatok vo výške 3 %.

Zamestnanci, ktorý poberajú kreditový príplatok do 31.8.2026, môžu už teraz absolvovať inovačné vzdelávanie s tým, že si ho uplatnia až po skončení kreditového príplatku v r. 2026. Nazbierané osvedčenia neplatia odo dňa vydania, ale až keď ich zamestnanec uplatní a to môže urobiť kedykoľvek aj neskôr.

Nezáväzná rezervácia


Najbližší termín:

1) 6.10.2022

2) 3.11.2022

3) 1.12.2022

4) 1.12.2022

Mám záujem

Kontaktujte nás


  Podobné kurzy