Mesto: Humenné, Liptovský Mikuláš, Poprad, Online

Kozmetik / Kozmetička

ponukarekvalifikačné kurzykozmetik / kozmetička

Cieľ kurzu:

Absolvent vzdelávacieho programu ovláda všetky kozmetické úkony starostlivosti o pleť, ruky a celé telo. Má poznatky z oblasti kozmetiky, dermatológie a dekoratívnej kozmetiky, má poznatky o materiáloch používaných v odbore, vie aplikovať jednotlivé kozmetické prípravky s ohľadom na ich zloženie a vlastnosti. Dokáže klientovi odborne poradiť v starostlivosti o pleť. Vie si pripraviť pracovisko, používať pracovné prostriedky a zariadenia a zabezpečiť ich bežnú údržbu.

Cieľová skupina:

Osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon kozmetických prác a služieb, ktoré majú minimálne stredné alebo stredoškolské vzdelanie

Nezáväzný prihlasovací formulárStiahnuť prihlášku

Obsahová náplň kurzu kozmetik / kozmetička:
 • Somatológia (15 hodín)
 • Hygiena a epidemiológia
 • Bezpečnosť pri práci (20 hodín)
 • Chémia kozmetických prípravkov (20 hodín)
 • Dermatológia (30 hodín)
 • Kozmetické chyby a choroby kože (20 hodín)
 • Kozmetika a osobnosť kozmetičky (50 hodín)
 • Ekonómia (5 hodín)
 • Starostlivosť a ošetrovanie rúk
 • Vlasy a celkový vzhľad (10 hodín)
 • Technika kozmetických úkonov
 • Povolené kozmetické úkony (280 hodín)
 • Ekonómia ( hodín)
Uplatnenie absolventa kurzu kozmetik / kozmetička:

Absolvent sa môže zamestnať v kozmetickom salóne, alebo si otvoriť živnosť.

Začiatok a koniec kurzu môže byť operatívne posunutý !

 • Vzdelávacia aktivita: 450 vyučovacích hodín
 • Cena: 1 300 € s DPH za kompletný kurz (možnosť preplatenia cez REPAS, pre samoplatcov je možné poskytnúť zľavu do 30% v závislosti od počtu platiacich účastníkov)
 • Osvedčenie: ÁNO, absolvent získa Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu
 • Kurz je rekvalifikácia: ÁNO

Nezáväzný prihlasovací formulárStiahnuť prihlášku

Najbližší termín:

kontaktujte nás

Mám záujem

Kontaktujte nás


  Podobné kurzy