Vyučuje sa v Liptovský Mikuláš, Poprad, Online

LEAN manufacturing – štíhly podnik

Školenie LEAN manufacturing – štíhly podnik je určené pre manažérov výrobných podnikov, spoločností poskytujúcich služby a pre priemyslových a procesných inžinierov. Je zamerané na LEAN manufacturing a LEAN management, nástroje a metódy štíhleho vývoja, štíhlej výroby, logistiky a administratívy.

Cieľom školenia je naučiť sa rozpoznať, čo v podniku vytvára hodnotu a čo je plytvanie, ktoré nie je zákazník ochotný zaplatiť, ako vytvoriť tok tvorby hodnôt bez prerušení a časových strát.

Termín: podľa záujmu klientov
Vzdelávacia aktivita: jednodňové školenie – 8 vyučovacích hodín
Cena: dohodou
Lektor: PaedDr. Vladimír Ušák – konzultant v oblasti štíhlej výroby, logistiky, administratívy a lektor manažérskeho vzdelávania

Najbližší termín:

podľa záujmu

Mám záujem

Kontaktujte nás


    Podobné kurzy