Mesto: Liptovský Mikuláš, Poprad, Online

Motivácia k výkonu

ponukafiremné vzdelávaniemotivácia k výkonu

Motivácia k výkonu je školenie určené pre personalistov, manažérov podnikov a líniový manažment. Cieľom školenia je zoznámiť účastníkov s metódami a nástrojmi motivácie zamestnancov k dosahovaniu požadovaného výkonu pri zachovaní požiadaviek na pracovnú hygienu, ergonómiu a trvalú udržateľnosť rozvoja firmy. Poukázať na skutočnosť, že motivácia zamestnancov, ich pracovné nasadenie a aktivita a dosiahnuté výsledky sú z veľkej časti výsledkom toho, ako s nimi zachádzajú ich manažéri.

Program školenia – Motivácia k výkonu:
  • Základné princípy manažérskej motivácie
  • Rozdiel medzi cieľmi organizácie a skutočnou motiváciou zamestnancov, hlavné motivačné faktory, vnútorná pracovná motivácia, vonkajšia motivácia, motivácia na základe výzvy, desatoro motivačných nástrojov manažéra, motivačných zručností a zvyklostí
  • Termín: podľa záujmu klientov
  • Vzdelávacia aktivita: jednodňové školenie – 8 vyučovacích hodín
  • Cena: dohodou
  • Lektor: PaedDr. Vladimír Ušák – konzultant v oblasti štíhlej výroby, logistiky, administratívy a lektor manažérskeho vzdelávania.

Nezáväzná rezerváciaStiahnuť prihlášku

Najbližší termín:

podľa záujmu

Mám záujem

Kontaktujte nás


    Podobné kurzy