Vyučuje sa v Liptovský Mikuláš, Poprad, Online

Optimalizácia logistiky

Školenie „Optimalizácia logistiky“ je určené pre manažérov výrobných podnikov, spoločností poskytujúcich služby, manažérov logistiky a priemyslových inžinierov. Je zameraný na optimalizáciu toku materiálu bez zbytočných prerušení a časových strát, optimalizáciu logistických procesov, kapacitné plánovanie skladov, zásob, skladovej techniky a personálu.

Program:

  • Ako získať detailný pohľad na logistické procesy od príjmu materiálu až po expedíciu, na úroveň pohybu dopravných prostriedkov
  • Analýza, meranie a optimalizácia transportných a manuálnych procesov v logistike, plôch, umiestnenia regálov, počtu logistických operátorov, dopravnej techniky – optimalizácia logistiky

Termín: podľa záujmu klientov
Vzdelávacia aktivita: jednodňové školenie – 8 vyučovacích hodín
Cena: dohodou
Lektor: PaedDr. Vladimír Ušák – konzultant v oblasti štíhlej výroby, logistiky, administratívy a lektor manažérskeho vzdelávania.

Najbližší termín:

podľa záujmu

Mám záujem

Kontaktujte nás


    Podobné kurzy