Mesto: Humenné, Liptovský Mikuláš, Poprad, Online

Preventívne poradenstvo podľa § 79 ods. 3 Zákona č. 138/2019 Z. z.

ponukaprofesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancovpreventívne poradenstvo podľa § 79 ods. 3 Zákona č. 138/2019 Z. z.

Preventívne poradenstvo poskytujeme v rámci celého Slovenska

„ZAMESTNÁVATEĽ NAJMENEJ JEDENKRÁT ROČNE ZABEZPEČÍ PEDAGOGICKÝM ZAMESTNANCOM A ODBORNÝM ZAMESTNANCOM V PRACOVNOM ČASE PREVENTÍVNE PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVO A UMOŽNÍ IM ABSOLVOVAŤ PORADENSTVO ZAMERANÉ NA PREDCHÁDZANIE A ZVLÁDANIE AGRESIVITY, SEBAPOZNANIE A RIEŠENIE KONFLIKTOV.“

naša ponuka:

Preventívne poradenstvo podľa §79 ods.3 Zákona č.138/2019 Z.z.
Modul 1 – Relaxácia

Tréning zameraný na učenie sa rôznym relaxačným technikám, naučenie vnímania potrieb, aby sme vedeli byť stabilní, spokojní so sebou, trpezliví a vyrovnaní.

Mám záujem

Preventívne poradenstvo podľa §79 ods.3 Zákona č.138/2019 Z.z.
Modul 2 – Syndróm vyhorenia

​Tréning zameraný na zvládanie tlaku v práci, predchádzaniu syndrómu vyhorenia.

Mám záujem

Preventívne poradenstvo podľa §79 ods.3 Zákona č.138/2019 Z.z.
Modul 3 – Zvládanie agresivity

​Tréning zameraný na predchádzaniu vzniku konfliktov a agresivity, ale aj ich riešeniu a tréning protimanipulačných techník.

Mám záujem

  • Cena a vzdelávacia aktivita: minimálna cena za skupinu je 150 €, maximálna 300 €.
  • Určené pre: dospelých
  • Spôsob výučby: prezenčne / online, skupinovo
Najbližší termín:

kontaktujte nás

Mám záujem

Kontaktujte nás


    Podobné kurzy