Vyučuje sa v Liptovský Mikuláš, Online

Semináre pedagogiky Franza Ketta

Pedagogický smer, ktorý vznikol v sedemdesiatych rokoch 20. storočia v Bavorsku. Zakladateľmi boli sr. Esther Kafmannová a Franz Kett. Ide o samostatný pedagogický systém, ktorý má svoje špecifické postupy, princípy, metódy práce a pomôcky a je vhodný pre všetky vekové skupiny. Absolventi kurzu budú teoreticky a prakticky uvedení do techník a stratégií pedagogického smeru nazývaného Pedagogika Franza Ketta. Spôsoby práce uvedeného pedagogického smeru sú efektívnym prostriedkom, ako u detí predškolského a mladšieho školského veku podporovať prosociálne kompetencie so zameraním na všímavosť a ohľaduplnosť k životu a svetu.
Obsah kurzu:

  • Pohľad do historického a spoločenského kontextu pedagogického smeru
  • Didaktika Kettovej pedagogiky
  • Didaktické rozbory príkladov dobrej praxe

Kurz:  Úvod do pedagogiky Franza Ketta (40 hod.)
Termín:  14.10. – 17.10.2020
Miesto:  Centrum Božieho milosrdenstva, Hutnícka 2, Spišská Nová Ves
Lektori:  Dr. Theol. Tomáš Cyril Havel,  Mgr. Eva Muroňová, Ph.D.
Cena:  240 eur za kurz a celodennú stravu, 60 eur za ubytovanie (3 noci)

Najbližší termín:

podľa záujmu

Mám záujem

Kontaktujte nás


    Podobné kurzy