Vyučuje sa v Liptovský Mikuláš, Poprad, Online

Sprievodca v cestovnom ruchu

ponukarekvalifikačné kurzysprievodca v cestovnom ruchu

Akreditovaný rekvalifikačný kurz Sprievodca v cestovnom ruchu účí metodiku sprievodcovsej činnosti, ekonomiku či geografiu cestovného ruchu ale i dejiny a spoločensko–politické dianie. Kurz ideálny pre záujemcov, ktorí chcú získať odborné vedomosti a zručnosti pre prácu sprievodcu v cestovnom ruchu.

Požadované vstupné vzdelanie: minimálne stredoškolské vzdelanie a preukázanie jazykových kompetencií na úrovni B1 podľa SERR

Profil absolventa

Absolvent vzdelávacieho programu Sprievodca v cestovnom ruchu pozná metodiku vykonávania sprievodcovskej činnosti, základné otázky techniky a ekonomiky cestovného ruchu, techniku, ekonomiku a geografiu cestovného ruchu. Pozná politické, sociálne a ekonomické súvislosti dejín Slovenskej republiky, preukázať základné znalosti dobových súvislostí a významných historických udalostí. Vie zhodnotiť potenciál konkrétneho geografického prostredia a pozná faktory, ktoré tvoria turistický potenciál regiónu a spôsoby podpory cestovného ruchu. Pozná zdravotné a bezpečnostné predpisy, odbornú terminológiu z oblasti služieb cestovného ruchu (STN EN 13809). Vie pripraviť vhodný plán zájazdu a kalkuláciu ceny zájazdu.


Učebná osnova:
  • Ekonomika cestovného ruchu (20 hodín)
  • Dejiny kultúry a umenia (20 hodín)
  • Geografia cestovného ruchu (20 hodín)
  • Spoločensko-politické dianie (10 hodín)
  • Metodika činnosti sprievodcu CR (70 hodín)
  • Technológia služieb CR (110 hodín)
  • Práca v teréne (50 hodín)

* Číslo potvrdenia o akreditácii kurzu: 3418/2020/3/1

Rozsah kurzu:  300 hodín
Cena: 750 €, možnosť preplatenia cez REPAS+, pre samoplatcov je možné poskytnúť zľavu. V cene sú učebné materiály a 5 celodenných inštruktážnych dní v turistických destináciách (4 dni na Slovensku, 1 v zahraničí)
Osvedčenie: ÁNO, absolvent získa Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu
Kurz je rekvalifikácia: ÁNO

Najbližší termín:

kontaktujte nás

Mám záujem

Kontaktujte nás


    Podobné kurzy