Mesto: Liptovský Mikuláš, Poprad, Online

Sprievodca v cestovnom ruchu

ponukarekvalifikačné kurzysprievodca v cestovnom ruchu

Kurz môže preplatiť urad práce, aj zamestnaným a živnostníkom !

Akreditovaný rekvalifikačný kurz Sprievodca v cestovnom ruchu účí metodiku sprievodcovsej činnosti, ekonomiku či geografiu cestovného ruchu ale i dejiny a spoločensko–politické dianie. Kurz ideálny pre záujemcov, ktorí chcú získať odborné vedomosti a zručnosti pre prácu sprievodcu v cestovnom ruchu.

Profil absolventa

Absolvent vzdelávacieho programu Sprievodca v cestovnom ruchu pozná metodiku vykonávania sprievodcovskej činnosti, základné otázky techniky a ekonomiky cestovného ruchu, techniku, ekonomiku a geografiu cestovného ruchu. Pozná politické, sociálne a ekonomické súvislosti dejín Slovenskej republiky, preukázať základné znalosti dobových súvislostí a významných historických udalostí. Vie zhodnotiť potenciál konkrétneho geografického prostredia a pozná faktory, ktoré tvoria turistický potenciál regiónu a spôsoby podpory cestovného ruchu. Pozná zdravotné a bezpečnostné predpisy, odbornú terminológiu z oblasti služieb cestovného ruchu (STN EN 13809). Vie pripraviť vhodný plán zájazdu a kalkuláciu ceny zájazdu.

* Číslo potvrdenia o akreditácii kurzu: 3418/2020/3/1

Nezáväzná rezerváciaStiahnuť pozvánku a prihlášku

Učebná osnova:
 • Ekonomika cestovného ruchu (20 hodín)
 • Dejiny kultúry a umenia (20 hodín)
 • Geografia cestovného ruchu (20 hodín)
 • Spoločensko-politické dianie (10 hodín)
 • Metodika činnosti sprievodcu CR (70 hodín)
 • Technológia služieb CR (110 hodín)
 • Práca v teréne (50 hodín)

Požadované vstupné vzdelanie: minimálne stredoškolské vzdelanie a preukázanie jazykových kompetencií na úrovni B1 podľa SERR

 • Rozsah kurzu:  300 hodín
 • Cena: 750 €, možnosť preplatenia cez REPAS+, pre samoplatcov je možné poskytnúť zľavu. V cene sú učebné materiály a 5 celodenných inštruktážnych dní v turistických destináciách (4 dni na Slovensku, 1 v zahraničí)
 • Osvedčenie: ÁNO, absolvent získa Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu
 • Kurz je rekvalifikácia: ÁNO

Nezáväzná rezerváciaStiahnuť pozvánku a prihlášku

Najbližší termín:

kontaktujte nás

Mám záujem

Kontaktujte nás


  Podobné kurzy