Vyučuje sa v Liptovský Mikuláš, Poprad, Online

Tímová práca

Školenie Tímová práca je určené pre manažérov výroby, majstrov, teamleadrov a technikov. Účastníci sa na praktických príkladoch oboznámia s hlavnými zásadami tímovej práce, organizačným usporiadaním tímovej spoločnosti, v ktorej sú výrobné i nevýrobné činnosti založené na práci v samostatných tímoch a na ich vzájomnej spolupráci pri dosahovaní cieľov podniku.

Program:

  • Tímová spoločnosť. Prečo je tímová práca dôležitá, aké má prínosy?
  • Princípy tímovej práce. Základné podmienky pre tímovú prácu.
  • Charakteristiky efektívneho tímu.
  • Fázy vývoja tímu.
  • Postup zavádzania tímovej práce.
  • Spoločné ciele tímu.
  • Systém motivácie a odmeňovania

Termín: podľa záujmu klientov
Vzdelávacia aktivita: jednodňové školenie – 8 vyučovacích hodín
Cena: dohodou
Lektor: PaedDr. Vladimír Ušák – konzultant v oblasti štíhlej výroby, logistiky, administratívy a lektor manažérskeho vzdelávania.

Najbližší termín:

podľa záujmu

Mám záujem

Kontaktujte nás


    Podobné kurzy